Loading Догађаји


Vigilanca medicinskih sredstava

Beograd 27. juna, 2024.godine, u periodu od 9 do 16h

Obuka je namenjena

 • Obuka je namenjena distributerima medicinskih sredstava, proizvođačima i zdravstvenim ustanovama
 • Efekti obuke
  Jednostavnije sagledavanje razloga za: korekciju, povlačenje,
  uništenje, opoziv.
  Sledljivost dokumentacije.
  Povećanje zadovoljstva korisnika medicinskih sredstava.
  Smanjenje rizika poslovanja.


Teme obuke

 • Vigilanca medicinskih sredstava
  – obaveze distributera, proizvođača i zdravstvenih ustanova
 • odgovorno lice za vigilancu medicinskih sredstava
 • Procena neželjenih reakcija na medicinsko sredstvo
 • Istraživanje neželjenog događaja u vezi primene medicinskog sredstva
 • Bezbednost korektivnih mera na terenu (FESCA)
 • Obaveštenje o bezbednosti na terenu (FSN)
 • Podnošenje periodičnih zbirnih izveštaja
 • Uslovi pod kojima se ne zahteva izveštavanje u okviru sistema vigilance medicinskih sredstava
 • Podnošenje izveštaja o tendenciji neželjenih reakcija na medicninsko sredstvo
 • Izveštavanje o grešci prilikom upotrebe i o nepravilnoj upotrebi
 • Post marketinško praćenje medicinskih sredstava na tržištu

  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežbe.

 • Vežbe se rade na primerima preduzeća učesnika obuka.