Konsalting

Manage pomaža konsalting usluge preduzećima koja planiraju da primene Manage Tools.

Konsalting usluge

Preduzeća najčešće traže podršku za:

  • Uspostavljanje procesa planiranja ciljevima
  • Planiranje ključnih pokazatelja uspešnosti (KPI)
  • Dokumentovanje rizika (kritičnih faktora uspešnosti)
  • Postavljanje kriterijuma za priznavanje (vrednovanje) učinaka
  • Definisanje procesa upravljanja efikasnošću
  • Definisanje podsticaja plaćanja kojima se ostvaruje strategija preduzeća
  • Dokumentovanje učinaka  zaposlenih za osnovne zarade kao i za varijablne delove zarada.​

Konsalting Manage

Video snimak

Manage konsultanti implementiraju projekat Unapređenje efikasnosti poslovanja

Pusti video

Podsticanje volje za posao

Bez obzira na delatnost vašeg preduzeća, možemo da pomognemo i vama da razvijete efikasne planove na svim nivoima organizacije, u svim ključnim elementima rada i da brzo započnete realizaciju merljivog poboljšanja efikasnosti poslovanja. Da plaćanje rada vršite prema principima pravičnosti i efikasnosti, da time podstičete volju za posao zaposlenih u vašem preduzeću.

Korisnici Manage Toolsa / konsaltinga / obuka