Konsalting

Manage konsaltingom pomaže preduzećima, koja planiraju da implementiraju Manage Tools.

Konsalting usluge

Preduzeća najčešće traže podršku za:

  • Postavljanje procesa planiranja ciljeva
  • Planiranje ključnih pokazatelja uspešnosti (KPI)
  • Dokumentovanje rizika (kritičnih faktora uspešnosti)
  • Postavljanje kriterijuma za priznavanje (vrednovanje) učinaka
  • Definisanje procesa upravljanja efikasnošću
  • U modelima plaćanja rada postavljanje podsticaja kojima se ostvaruje strategija preduzeća
  • Dokumentovanje učinaka koje je potrebno  da zaposleni urade za osnovne zarade, kao i učinaka za varijabilne delove zarda.

Konsalting Manage

Video snimak

Manage konsultanti implementiraju projekat Unapređenje efikasnosti poslovanja

Pusti video

Podsticanje volje za posao

Bez obzira na delatnost vašeg preduzeća, možemo da pomognemo i vama da razvijete efikasne planove na svim nivoima organizacije, u svim ključnim elementima rada i da brzo započnete realizaciju merljivog poboljšanja efikasnosti poslovanja. Da plaćanje rada vršite prema principima pravičnosti i efikasnosti, da time podstičete volju za posao zaposlenih u vašem preduzeću.

Korisnici Manage Toolsa / konsaltinaga / obuka