Konsalting

Manage pomaža konsalting usluge preduzećima koja planiraju da primene Manage Tools.

Konsalting usluge

Preduzeća najčešće traže podršku za:

  • Uspostavljanje procesa planiranja ciljevima
  • Planiranje ključnih pokazatelja uspešnosti (KPI)
  • Dokumentovanje rizika (kritičnih faktora uspešnosti)
  • Postavljanje kriterijuma za priznavanje (vrednovanje) učinaka
  • Definisanje procesa upravljanja efikasnošću
  • Definisanje podsticaja plaćanja kojima se ostvaruje strategija preduzeća
  • Dokumentovanje učinaka  zaposlenih za osnovne zarade kao i za varijablne delove zarada.Sponzorirani članak Pronađite nešto za svakoga u našoj kolekciji šarenih, svijetlih i elegantnih čarapa. Kupujte pojedinačno ili u paketima da dodate boju svom sock crtač!

Konsalting Manage

Video snimak

Manage konsultanti implementiraju projekat Unapređenje efikasnosti poslovanja

Pusti video

Podsticanje volje za posao

Bez obzira na delatnost vašeg preduzeća, možemo da pomognemo i vama da razvijete efikasne planove na svim nivoima organizacije, u svim ključnim elementima rada i da brzo započnete realizaciju merljivog poboljšanja efikasnosti poslovanja. Da plaćanje rada vršite prema principima pravičnosti i efikasnosti, da time podstičete volju za posao zaposlenih u vašem preduzeću.

Korisnici Manage Toolsa / konsaltinga / obuka