O Manage

Sveobuhvatna podrška klijentima

Klijenti Manage dobijaju više nego što je samo informatički alat.

Znanje o unapređenju efikasnosti poslovanja implementirano je u Manage Toolsu, stoga prenos znanja vršimo kroz primenu Manage Toolsa, konsaltingom i obukama  koje su potrebne za primenu modela.

Ono što nas razlikuje od drugih je odlično razumevanje ciljeva naših klijenata i fokusiranost na unapređenje efikasanosti poslovanja.

Manage poseduje iskustvo u povezivanju operativnog poslovanja i informacionih tehnologija i na taj način može svojim klijentima da pruža sveoobuhvatnu podšku.

Jedinstveno rešenje za svaki poslovni sistem

Modeli efiksanosti i modeli plata, nisu univerzalne prirode, već se pažljivo prilagođavaju konkretnim potrebama poslovne organizacije. Obuke se prilagođavaju potrebama zaposlenih.

Kao što ne postoje dva ista poslovna sistema, tako ne postoje ni dva ista modela efiksanosti, kao ni modela plata.

Naš posao je da integrišemo kriterijume postojećeg načina plaćanja rada, zahteve za unapređenje efikasnosti poslovanja i principe pravičnosti u jednistveno rešenje preduzeća.

Nakon dugogodišnjeg naučnog istraživanja i rada na velikom broju različitih projekata, Manage ima znanje koje se primenjuje u preduzećima koja se bave proizvodnjom, trgovinom i uslugama.

Olakšano plaćanje usluge

Plaćanje i primena softverskog sistema se vrši po fazama. Faze imaju jasno definisane ciljeve, rokove i rezultate.

Korisnici Manage Toolsa / konsaltinga / obuka