O Manage

Sveobuhvatna podrška klijentima

Klijenti Manage dobijaju više nego što je samo informatički alat.

Znanje o unapređenju efikasnosti poslovanja implementirano je u Manage Toolsu, stoga prenos znanja vršimo kroz primenu Manage Toolsa, konsaltingom i obukama  koje su potrebne za primenu modela.

Razlikujemo se po odličnom razumevanju ciljeva naših klijenata i fokusiranošću na unapređenje efiksanosti poslovanja.

Visok nivo kompetencija za međusobno povezivanje imeđu operativnog poslovanja i IT-a,  omogućava Manage da svojim klijentima pruža sveoobuhvatnu podšku.

Jedinstveno rešenje za svaki poslovni sistem

Modeli efiksanosti i modeli plata, nisu univerzalne prirode, pažljivo se prilagođavaju konkretnim potrebama poslovne organizacije. Obuke se prilagođavaju potrebama zaposlenih.

Kao što ne postoje dva ista poslovna sistema, tako ne postoje ni dva ista modela efiksanosti, kao ni modela plata.

Naš posao je da: kriterijume postojećeg načina plaćanja rada, zahteve za unapređenje efikasnosti poslovanja i principe pravičnosti integrišemo u jednistveno rešenje preduzeća.

Nakon dugogodišnjeg naučnog istraživanja i rada na velikom broju različitih projekata, Manage ima znanje koje se primenjuje u preduzećima koja se bave proizvodnjom, trgovinom i uslugama.

Olakšano plaćanje usluge

Plaćanje i primena softverskog sistema se vrtši po fazama. Faze imaju jasno definisane ciljeve, rokove i rezultate.

Korisnici Manage Toolsa / konsaltinaga / obuka