O Manage

Sveobuhvatna podrška klijentima

Manage je lokalno preduzeće, sa razvijenim internacionalnim znanjima i stručnošću.

Znanja, iskustvo, razumevanje ljudske psihologije i ponašanja zaposlenih, Manage je uvrstio u razvoj Manage Toolsa.

Razlikujemo se po odličnom razumevanju ciljeva naših klijenata i fokusiranošću na unapređenje efiksanosti poslovanja.

Kreiramo i podržavamo realizaciju modela zarada koji podstiču volju za rad i realizaciju strateških ciljeva.

Softver sa metodologijama Business Intelligent (BI) i znanje iz oblasti planiranja i  upravljanja ciljevima, omogućava preduzeću Manage da svojim klijentima pruža sveoobuhvatnu podšku. Manage pruža podršku preduzećima  za unapređenje efikasnosti poslovanja i primenu jedinstvenih rešenja varijabilnog nagrađivanja.

Jedinstveno rešenje za svaki poslovni sistem

Modeli učinaka i plata, nisu univerzalne prirode, pažljivo se prilagođavaju konkretnim potrebama poslovne organizacije. Obuke se prilagođavaju potrebama zaposlenih.

Kao što ne postoje dva ista poslovna sistema, tako ne postoje ni dva ista modela učinaka i plata.

Naš posao je da kriterijume postojećeg načina plaćanja rada i zahteve za unapređenje pravičnosti i efikasnosti poslovanja integrišemo u jednistveno rešenje preduzeća.

Nakon dugogodišnjeg naučnog istraživanja i rada na velikom broju različitih projekata, Manage ima znanje koje se primenjuje u preduzećima koja se bave proizvodnjom, trgovinom i uslugama.

Olakšano plaćanje usluge

Plaćanje i primena softverskog sistema se vrtši po fazama. Faze imaju jasno definisane ciljeve, rokove i rezultate.

Korisnici Manage Toolsa / konsaltinaga / obuka