Loading Догађаји

Merenje efikasnosti rada


MUpravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom erenje efikasnosti rada

Beograd, 10. jula, 2019.godine u periodu od 9 do 16h

Koristi od merenja efiksanosti rada

 • Povećanje produktivnosti
 • Povećanje agilnosti i zadovoljstva zaposlenih


Teme seminara

 • Obaveze preduzeća da mere efiksanost rada proistekle iz Zakona o radu
  Postavljanje osnova za merenje radnih učinaka uz primenu principa: efektivnost rada, efikasnost rada, način merenja razumljiv zaposlenima, jednostavnost za primenu, vidljivost izmerenih učinaka, jednakost.
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima i vežba
 • Određivanje ključnih pokazatelja uspešnosti (KPI)
  Način rada: Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima i vežba
 • Utvrđivanje potrebnoh vremena rada
  Način rada: Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima i vežba
 • Kako se meri kvalitet isporuke usluga i proizvodnje
  Način rada: Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima i vežba
 • Kako se mere usaglašenosti ponašanja u toku rada sa zhtevanim ponašanjem
  Način rada: Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima i vežba
 • Kako se meri efikasnost rada
  Način rada: Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima i vežba

Predavač

 • Predavač je Manage konsultant sa višegodišnjim iskustvom primene merenja radnih učinaka.

Mesto održavanja

 • ?