Loading Догађаји


Organizovanje službe ljudskih resursa

Beograd 15. septembra, 2020.godine, u periodu od 9 do 16h

Seminar je namenjen

 • Za vas koji zelite da služba ljudskih resursa bude strateški partner menadžmentu u svakodnevnom radu i razvoju preduzeća


Teme seminara

 • Položaj i uloga službe ljudskih resursa
  Način rada: Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima i vežba
 • Područje rada službe ljudskih resursa
  Način rada: Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima i vežba
 • Integrisanje službe ljudskih resursa na različitim organizacionim nivoima
  Način rada: Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima i vežba
 • Definisanje informacionih tokova između menadžmenta i službe ljudskih resursa
  Način rada: Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima i vežba
 • Kompetencije stručnjaka za vršenje poslova u službama ljudskih resursa
  Način rada: Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima
 • Manage Tools modul za HR, obuke, merenje efikasnosti rada, varijabilno nagrađivanje, administriranje podataka o zaposlenima.
  Način rada: Prikazivanje funkcija programa

 • Vežbe se rade na primerima preduzeća učesnika obuka.