Loading Догађаји


Upravljanje proizvodnjom

Brograd, 13. i 14. juna, 2024.godine u periodu od 9 do 16h

Seminar je namenjen

 • Direktorima i rukovodiocima proizvodnje
 • Cilj seminara je smanjenje troškova proizvodnje primenom agilnog rukovođenja


Teme seminara

 • Organizovanje serijske i pojedinačne proizvodnje 
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva
 • Planiranje proizvodnje na način koji zahtevaju tržišni uslovi
  – Obezbeđenje uslova za upravljanje promenama prioroteta proizvodnje
  – Obezbeđenje uslova za upravljanje rokovima u svakoj fazi rada
  – Obezbeđenje uslova za preventivno delovanje na rizike
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Upravljanje pomoću ciljeva obima u zadatom roku agilnim rukovođenjem
  – Dostizanje zadate produktivnosti sa čestim promenama naloga za rad
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Upravljanje pomoću ciljeva kvaliteta agilnim rukovođenjem
  – Delovanje na: smanjenje škarta, smanjenje povraćaja proizvoda na doradu,
  usaglašavanje potrošnje materijala  sa normativima potrošnje
  – Delovanje na smanjenje  zastoja i optimizaciju zaliha.
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Merenja efikasnosti rada- alat za upravljanje vremenom u savremenim uslovima rada
  – Definisanje kriterijuma za merenje efikasnosti rada
  – Tehnike merenja vremena rada , čime se daje mogućnost radnicima da upravljaju sopstvenim vremenima rada
  i rukovodiocima da podržavaju dostizanje učinaka u planiranom vremnu.
  Način rada: Predavanje i razmena iskustva
 • Povezivanje učinaka i plaćanja
   –  Povezivanje efekata rada sa osnovnim zaradama, bonusima, stimulacijama, varijabilnim delom plaćanja rada.
  ( varijabilno nagrađivanje ili bonusi ili stimulacije).
  –  Pravljenje modela efiksanosti.
  –  Implemnetacija principa pravičnosti i efiksanosti  u modelima učinaka da sistemski podstiču
  dostizanje ciljeva.
   Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Korišćenje savremenih alata za podršku upravljanja pomoću ciljeva proizvodnje
  Način rada: Prikazivanje načina upravljanja proizvodnjom pomoću ciljeva uz korišćenje poslovno informacionog sistema

Utisci učesnika ovog seminara

 

 • “Teme seminara i primeri su iz svakodnevne prakse. Kako se ključni pokazatelji uspešnosti postavljaju i sprovode od rukovodilaca do zaposlenih. Merenje produktivnosti rada i kvaliteta poluproizvoda i unapređenje u toku procesa. Komunikacija sa zaposlenima i kako da se poveže efikasnost rada sa stimulacijama.”
   Olivera Verac, Direktor proizvodnje i razvoja, Fabrika dečje hrane d.o.o., Dobanovci
 • “ Seminar je na visokom nivou. Opušteno se radi  i nije na prvom mestu slušanje nego sarađivanje.“
  Janko Jasenik, Vođa proizvodnje TIKI d.o.o Stara Pazova
 • “ Način unapređenja efiksanosti poslovanja kompanije za koju radim.“
  Valentina Vujić. Šef sekundarne proizvodnje i upravljanje kvalitetom. STUDENA GRANA, Brčko Distrikt
 • “ Mogućnost smanjenja troškova je pojašnjeno na veoma razumljiv način“
  Zdravko Konsuloski, šef proizvodnje, VITAMINKA a.d. Prilep
 •  “Planiranje proizvodnje, agilno rukovođenje, izgrađivanje odgovornosti kod radnika, merenje efikasnosti i komunikacija efikasnosti rada sa zaposlenima”
  Radomir Mitrović, Pomoćnik direktora proizvodnje, COMEL d.o.o., Beograd
 • “ Posebno mi se dopala oblast individualni pristup zaposlenom. Vežbe i treninzi.
  Valentina Milanović, Direktor sektora za proizvodnju lekova, ADOC d.o.o., Beograd
 • Interaktivnost tokom cijelog seminara. Razmena iskustva sa predavačem i drugim sudeonicima, puno pažnje je posvećeno konkretnim problemima i načinu pronalaženja rešenja za iste”
  Jure Bukmir, Ledo d.o.o., Čitluk
 • “Model merenja efikasnosti rada i komunikacija sa radnicima o produktivnosti rada. Podsticajni model zarada. Vežbe su bile odlične.”
  Bojan Simić, Rukovodilac proizvodnje ogranak Kraljevo, UNIPROMET d.o.o., Čačak

Predavač

 • Predavač je Manage konsultant sa višegodišnjim iskustvom.
  Program seminara je razvijen iz dugogodišnjeg naučnog istraživanja i prakse Manage konsultanata na velikom broju primenjenih projekata.

Mesto održavanja

 • Hotel Moskva, Terazije 20, Beograd