Loading Догађаји


Upravljanje proizvodnjom

Beograd, 22. i 23. decembra, 2020.godine u periodu od 9 do 16h

Seminar je namenjen

 • Direktorima i rukovodiocima proizvodnje
 • Cilj seminara je smanjenje troškova proizvodnje 


Teme seminara

 • Organizovanje serijske i pojedinačne proizvodnje
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva
 • Planiranje proizvodnje
  – Obezbeđenje uslova za upravljanje promenama prioroteta proizvodnje
  – Obezbeđenje uslova za upravljanje rokovima u svakoj fazi rada
  – Definisanje rizika
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Operativna priprema proizvodnje
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba

 • Upravljanje pomoću ciljeva obima u zadatom roku
  – Kako dostići planiranu produktivnost
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Upravljanje pomoću ciljeva kvaliteta
  – Kako se deluje na: smanjenje škarta, smanjenje povraćaja proizvoda na doradu,
  usaglašavanje potošnje materijala  sa normativima potrošnje
  – Kako se deluje na smanjenje  zastoja i upravlja zalihama.
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Metode i tehnike merenja efekata rada
  – Definisanje kriterijuma za merenje učinaka
  – Tehnike merenja vremena rada
  – Definisanje potrebnih vremena rada za smenu
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Povezivanje učinaka i plaćanja
   –  Povezivanje efekata rada sa osnovnim zaradama i varijabilnim delom plaćanja rada.
  ( varijabilno nagrađivanje/bonusi/stimulacije).
  –  Pravljenje modela efiksanosti zasnovanog na pojedincima.
  –  Implemnetacija principa pravičnosti i efiksanosti  u modelima učinaka da sistemski podstiču
  stvaranje vrednosti.
   Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Korišćenje savremenih alata za podršku upravljanja pomoću ciljeva proizvodnje
  Način rada: Prikazivanje načina upravljanja proizvodnjom pomoću ciljeva uz korišćenje poslovno informacionog sistema

Utisci učesnika ovog seminara

 

 • “ Profesionalnost, količina znanja i širina predloga predavača, kao i dobit znanja na ličnom nivou i primenljivog metoda rada za moju kompaniju.“ Vladimir Baljović, tehnički direktor, Harder Digital SOVA d.o.o Niš
 • “ Praktični primeri, rešavanje situacija, aktivno učešće u diskusiji.“ Ljubiša Jasnić, Menadžer proizvodnje vojnog pogona, 14. Oktobar,  Kruševac
 • “Odlično je obrađeno postavljanje sistema KPI-a”
  Nikola Mršić, Direktor HVAC oprema sektora, TERMOVENT Komerc d.o.o., Beograd
 • “ Posebno mi se dopala oblast individualni pristup, zaposlenom.Vežbe i treninzi.
  Valentina Milanović, Direktor sektora za proizvodnju lekova, ADOC d.o.o., Beograd
 • Planiranje proizvodnje i dodela posla”
  Žarko Urošević, Menadžer proizvodnje, EUCHEM d.o.o., Beograd
 • “Situacije vezane za upravljanje proizvodnjom prikazane i data konkretna, jasna rešenja za njihovo uspešno prevazilaženje.Treninzi su odlično osmišljeni”
  Jelena Stamatović, Direktor proizvodno-tehničkog sektora, PARAĆINKA d.o.o., Paraćin
 • “ Jasno definisani alati kako upravljati i unaprediti proizvodnju. Kako meriti učinke i planirati proizvodnju“ – Đorđe German, Rukovodilac proizvodnje, FSH DE HEUS d.o.o., Šabac
 • “ Stručnost predavača, veoma detaljno objašnjenje na sva pitanja o upravljanju proizvodnjom, razmena iskustva“ – Danijela Jonić, Rukovodilac proizvodnje, VABIS d.o.o., Aleksinac

Predavač

 • Predavač je Manage konsultant sa višegodišnjim iskustvom.
  Program seminara je razvijen iz dugogodišnjeg naučnog istraživanja i prakse Manage konsultanata na velikom broju primenjenih projekata.

Mesto održavanja

 • Hotel Moskva, Terazije 20, Beograd