Loading Догађаји


Upravljanje proizvodnjom u novim tržišnim uslovima

Brograd, 2. i 3. juna, 2022.godine u periodu od 9 do 16h

Seminar je namenjen

 • Direktorima i rukovodiocima proizvodnje
 • Cilj seminara je smanjenje troškova proizvodnje primenom agilnog rukovođenja


Teme seminara

 • Organizovanje serijske i pojedinačne proizvodnje u novim tržišnim uslovima
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva
 • Planiranje proizvodnje na način koji zahtevaju tržišni uslovi
  – Obezbeđenje uslova za upravljanje promenama prioroteta proizvodnje
  – Obezbeđenje uslova za upravljanje rokovima u svakoj fazi rada
  – Preventivno delovanje na predefinisane rizike
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Upravljanje pomoću ciljeva obima u zadatom roku agilnim rukovođenjem
  – Dostizanje zadate produktivnosti sa čestim promenama naloga za rad
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Upravljanje pomoću ciljeva kvaliteta agilnim rukovođenjem
  – Delovanje na: smanjenje škarta, smanjenje povraćaja proizvoda na doradu,
  usaglašavanje potrošnje materijala  sa normativima potrošnje
  – Delovanje na smanjenje  zastoja i optimizaciju zaliha.
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Merenja efikasnosti rada- alat za upravljanje vremenom u savremenim uslovima rada
  – Definisanje kriterijuma za merenje efikasnosti rada
  – Tehnike merenja vremena rada , čime se daje mogućnost radnicima da upravljaju sopstvenim vremenima rada i rukovodiocima
  da podržavaju dostizanje učinaka u planiranom vremnu.Način rada: Predavanje i razmena iskustva
 • Povezivanje učinaka i plaćanja
   –  Povezivanje efekata rada sa osnovnim zaradama, bonusima i varijabilnim delom plaćanja rada.
  ( varijabilno nagrađivanje ili bonusi ili stimulacije).
  –  Pravljenje modela efiksanosti.
  –  Implemnetacija principa pravičnosti i efiksanosti  u modelima učinaka da sistemski podstiču
  dostizanje ciljeva.
   Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Korišćenje savremenih alata za podršku upravljanja pomoću ciljeva proizvodnje
  Način rada: Prikazivanje načina upravljanja proizvodnjom pomoću ciljeva uz korišćenje poslovno informacionog sistema

Utisci učesnika ovog seminara

 

 • “Upečatljivo predavanje koje se pamti. Teorijski prikaz uz praktične primere i aktivno učešće svih učesnika seminara.”
   Vladan Vasojević, Direktor proizvodnje, UNIPROMET d.o.o., Čačak
 • “ Jasno su prikazane mogućnosti smanjenja troškova i alati za upravljanje proizvodnjom u cilju unapređenja“
  Stana Travica Rukovodilac proizvodnje sveže i sušene testenine MIDSIDE POINT d.o.o Sremska Mitrovica
 • “ Drugačiji pristup upravljanju troškovima to jest smanjenjeu troškova“
  Boris Arbutina. Tehnolog u proizvodnji VIMPORT d.o.o Zemun
 • “ Mogućnost smanjenja troškova je pojašnjeno na veoma razumljiv način“
  Zdravko Konsuloski, šef proizvodnje, VITAMINKA a.d. Prilep
 •  “Odlično je obrađeno postavljanje sistema KPI-a”
  Nikola Mršić, Direktor HVAC oprema sektora, TERMOVENT Komerc d.o.o., Beograd
 • “ Posebno mi se dopala oblast individualni pristup, zaposlenom.Vežbe i treninzi.
  Valentina Milanović, Direktor sektora za proizvodnju lekova, ADOC d.o.o., Beograd
 • Planiranje proizvodnje i dodela posla”
  Žarko Urošević, Menadžer proizvodnje, EUCHEM d.o.o., Beograd
 • “Situacije vezane za upravljanje proizvodnjom prikazane i data konkretna, jasna rešenja za njihovo uspešno prevazilaženje.Treninzi su odlično osmišljeni”
  Jelena Stamatović, Direktor proizvodno-tehničkog sektora, PARAĆINKA d.o.o., Paraćin
 • “ Jasno definisani alati kako upravljati i unaprediti proizvodnju. Kako meriti učinke i planirati proizvodnju“ – Đorđe German, Rukovodilac proizvodnje, FSH DE HEUS d.o.o., Šabac
 • “ Stručnost predavača, veoma detaljno objašnjenje na sva pitanja o upravljanju proizvodnjom, razmena iskustva“ – Danijela Jonić, Rukovodilac proizvodnje, VABIS d.o.o., Aleksinac

Predavač

 • Predavač je Manage konsultant sa višegodišnjim iskustvom.
  Program seminara je razvijen iz dugogodišnjeg naučnog istraživanja i prakse Manage konsultanata na velikom broju primenjenih projekata.

Mesto održavanja

 • Hotel Moskva, Terazije 20, Beograd