Loading Događaji


Upravljanje proizvodnjom

Beograd, 20. i 21. februara, 2020.godine u periodu od 9 do 16h

Seminar je namenjen

 • Direktorima i rukovodiocima proizvodnje


Teme seminara

 • Organizovanje proizvodnje
  – Organizovanje serijske proizvodnje
  – Organizovanje pojedinačne proizvodnje
  – Smenski rad
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Planiranje proizvodnje
  – Obezbeđenje uslova za upravljanje promenama prioroteta proizvodnje
  – Obezbeđenje uslova za upravljanje rokovima u svakoj fazi rada
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Upravljanje pomoću ciljeva obima u zadatom roku
  – Kako dostići planiranu produktivnost
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba
 • Upravljanje pomoću ciljeva kvaliteta
  – Kako upravljati ciljevima: smanjenje škarta, smanjenje povraćaja proizvoda na doradu,
  usaglašavanje potošnje materijala u skladu sa normativima potrošnje
  – Kako upravljati zalihama
  – Kako smanjivati zastoje
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Metode i tehnike merenja radnih učinaka
  – Kako se definišu kriterijumi za merenje učinaka
  – Tehnike merenja vremena rada
  – Definisanje potrebnih vremena rada za smenu
  – Ukoliko se evaluacijom radnih učinaka pokaže da radnik nije dostigao planirane učinke da li mu se može za taj mesec umanjiti plata?
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Povezivanje učinaka i plaćanja
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva
 • Korišćenje savremenih alata za podršku upravljanja pomoću ciljeva proizvodnje
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva

Utisci učesnika ovog seminara

 • “ Fundamentalno znanje iz organizacije rada, prava baza za dalju nadgradnju postojećeg sistema. Novi   pogled na međupovezanost ključnih parametara upravljanja proizvodnjom“ Branislav Brndić, direktor Opto Grupacije, Srbija
 • “ Profesionalnost, količina znanja i širina predloga predavača, kao i dobit znanja na ličnom nivou i primenljivog metoda rada za moju kompaniju.“ Vladimir Baljović, tehnički direktor, Harder Digital SOVA d.o.o Niš
 • “ Praktični primeri, rešavanje situacija, aktivno učešće u diskusiji.“ Ljubiša Jasnić, Menadžer proizvodnje vojnog pogona, 14. Oktobar,  Kruševac
 • “ Jasno definisani alati kako upravljati i unaprediti proizvodnju. Kako meriti učinke i planirati proizvodnju“ – Đorđe German, Rukovodilac proizvodnje, FSH DE HEUS d.o.o., Šabac
 • “ Stručnost predavača, veoma detaljno objašnjenje na sva pitanja o upravljanju proizvodnjom, razmena iskustva“ – Danijela Jonić, Rukovodilac proizvodnje, VABIS d.o.o., Aleksinac

Predavač

 • Predavač je Manage konsultant sa višegodišnjim iskustvom.
  Program seminara je razvijen iz dugogodišnjeg naučnog istraživanja i prakse Manage konsultanata na velikom broju primenjenih projekata.

Mesto održavanja

 • Hotel Moskva, Terazije 20, Beograd