Loading Događaji


Upravljanje logistikom, transportom i skladištenjem

Beograd, 27. i 28. februara, 2020.godine u periodu od 9 do 16h

Seminar je namenjen

 • Direktorima i rukovodiocima logistike, transporta i skladištenja

Efekti

 • Povećanje organizovanosti i smanjenje troškova logistike
 • Smanjenje fluktuacije radnika


Teme seminara

 • Logistička rešenja
  – Osmišljavanje logističkih rešenja
  – Izvođenje i praćenje tokova robe, tokova dokumentacije i tokova informacija
  – Kontrola
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Planiranje aktivnosti sektora logistike
  – Utvrđivanje rizika poslova logistike
  – Način rešavanja rizika u svakodnevnom radu
  – Obezbeđenje uslova za upravljanje rokovima u svakoj fazi rada
  – Obezbeđenje uslova za upravljanje promenama prioriteta isporuke
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Upravljanje količinama isporuke u zadatom roku
  – Kako dostići planiranu produktivnost
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba
 • Upravljanje pomoću ciljeva tačne i blagovremene isporuke
  – Upravljanje troškovima transporta
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Upravljanje rizicima u sektoru logistike, transporta i skladištenja
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Povezivanje obavljenog rada sa plaćanjem
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva
 • Korišćenje savremenih alata za upravljanje sektorom logistike pomoću ciljeva
  Način rada: Prikazivanje načina upravljanja poslovanjem logistike uz korišćenje poslovno informacionog sistemaSerifikat

 • Učesnici seminara stiču sertifikat za Upravljanje ciljevima u oblasti logistike

Utisci učesnika ovog seminara

 • „Program seminara, pristup učesnicima seminara, predavanje, vežbe, sve je na visokom nivou“ – Božidar Mališić, Menadžer logistike, EXPOCOMMERCE d.o.o., Kotor
 • „Način organizovanja seminara, interakcija i razmena iskustva sa ostalim učesnicima seminara. Alati sa kojima odlazim sa seminara će mi pomoći efikasnijem upravljanju“ – Nikola Miranović, Menadžer logistike, KLIKOVAC d.o.o., Podgorica
 • „Seminar je edukativan, precizan, jasan i koncizan“ – Biljana Stijepović, Direktor područja logistike i veleprodaje, MERCATOR-CG d.o.o., Podgorica
 • „Konciznost izlaganja, primeri iz prakse i odlična lokacija održanog seminara. Puno elemenata ću sigurno primeniti u praksi. Program seminara bi trebalo da se održava više dana“ – Marjan Jorgić, Direktor logistike, DE HEUS d.o.o., Šabac
 • „Način prezentacije i komunikacije su na najvišem nivou. Jasno precizno i konkretno“ – Biljana Savić, Menadžer magacina gotovih proizvoda i distribucije, „CRVENKA“ Fabrika šećera A.D, Crvenka
 • „Način izlaganja i prilagođavanje predavanja problemima sa kojima se susrećemo“ – Miroslav Milenković, Rukovodilac logistike, MORAVKA PRO d.o.o., Leskovac

Predavač

 • Predavač je Manage konsultant sa višegodišnjim iskustvom.
 • Program seminara je razvijen iz dugogodišnjeg naučnog istraživanja i prakse Manage konsultanata na velikom broju projekata u oblasti logistike.