Loading Догађаји


Upravljanje logistikom, skladištenjem i transportom u Beogradu hotel Moskva, uživo na daljinu

Beograd, 07. i 08. avgusta, 2024.godine u periodu od 9 do 16h

Seminar je namenjen

 • Direktorima, menadžerima logistike i koordinatorima skladištenja i transporta

Efekti

 • Povećanje organizovanosti i smanjenje troškova poslovanja


Teme seminara

 • Planiranje aktivnosti sektora 
  – Očekivanja zainteresovanih strana od sektora logistike
  – Planiranje zadataka i ciljeva sektora logistike
  – Povezivanje nabavke sa isporukom
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Identifikovanje mesta mogućih rizika 
  – Utvrđivanje rizika poslova logistike, skladištenja isporuke i transporta
  – Predefinisanje načina delovanja na smanjenje mogućnosti nastanka rizika
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Agilno rukovođenje
  – Komunikacija u složenim psihosocijalnim odnosima, pri delgiranju posla i unapređenju načina rada
  – Upravljanje promenama prioriteta isporuke
  – Upravljanje količinom isporuke u zadatom roku
  – Upravljanje pomoću ciljeva tačne i blagovremen isporuke
  – Komuniciranje ciljeva sa zaposlenima
  – Unapređenje načina rada, sa ciljevm osvešćenja rizika i mogućim posledicama nastanka štete.
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba
 • Povezivanje obavljenog rada sa plaćanjem
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva
 • Korišćenje savremenih alata za upravljanje sektorom logistike pomoću ciljeva
  Način rada: Prikazivanje načina upravljanja ciljevima logistike uz korišćenje poslovno informacionog sistemaSerifikat

 • Učesnici seminara stiču sertifikat za Upravljanje ciljevima u oblasti logistike

Utisci učesnika ovog seminara

 • „Konciznost izlaganja, primeri iz prakse i odlična lokacija održanog seminara. Puno elemenata ću sigurno primeniti u praksi. Program seminara bi trebalo da se održava više dana“ – Marjan Jorgić, Direktor logistike, DE HEUS d.o.o., Šabac
 • „Program seminara, pristup učesnicima seminara, predavanje, vežbe, sve je na visokom nivou“ – Božidar Mališić, Menadžer logistike, EXPOCOMMERCE d.o.o., Kotor
 • Seminar je bio jako koristan. U neke detalje sam ušao dublje nego što sam imao saznanja. Posebno su mi se dopale vježbe i interakcije“
  Zoran Šegrt, Direktor logističkih operacija, MERCATOR-CG, d.o.o.,Podgoric
   
 • „Seminar mi je pomogao da unaprijedim samog sebe i odgovornosti koje imam unutar kompanije“Nemanja Janković, Asistent menadžera logistike, KLIKOVAC d.o.o., Podgorica
 • „Seminar daje alate za organizovanje posla, a vežbe pomažu da unapredimo način rukovođenja“.
  Ivan Đorović, Šef logistike, „TRI-O“ d.o.o., Aranđelovac
 • „Način izlaganja i prilagođavanje predavanja problemima sa kojima se susrećemo“ – Miroslav Milenković, Rukovodilac logistike, MORAVKA PRO d.o.o., Leskovac

Predavač

 • Predavač je Manage konsultant sa višegodišnjim iskustvom.
 • Program seminara je razvijen iz dugogodišnjeg naučnog istraživanja i prakse Manage konsultanata na velikom broju projekata u oblasti logistike.