Pusti video

Manage Tools

Manage Tools

MANAGE TOOLS

Manage Tools je softverski sistem za unapređenje efikasnosti poslovanja.
Omogućava merenje efikasnosti preduzeća i varijabilno nagrađivanje.
Primena Manage Toolsa direktno deluje na povećanje profita i zadovoljstva zaposlenijh.

Manage Konsalting

Konsalting

KONSALTING

Manage konsaltingom podržava preduzeća, koja planiraju da implementiraju Manage Toolsa. Podrska se pruža za uspostavljanje procesa planiranja, merenja i unapređenja efiksanosti, kao i postavljanje modela učinaka.

Manage Seminari

Aktuelni seminar

  1. Upravljanje proizvodnjom

    20. februara 2019. @ 09:00 - 21. februara 2020. @ 16:00

Manage pored programa otvorenih seminara, pograme obuka pravi samo za zaposlene vašeg preduzeća.
Prilagođavamo programe obuka svakoj industiji, a treninge svakom učesniku.

Šta korisnici dobijaju i kako

Povećavanje profita

Merenje efikasnosti direktno deluje na povećanje profita. Merenjem se u toku rada identifikuje, ko i koliko je potrebno da uradi za dostizanje ciljeva i povećanje zarade. Dostizanjem ciljeva se povećava profit.

Smanjenje fluktuacije zaposlenih

Principi pravičnosti i efikasnosti ugrađeni u modele plata podstiču stvaranje vrednosti i smanjuju fluktuaciju zaposlenih.

Kvalitet usluga i proizvoda

Ciljevi kvaliteta u modelima efikasnosti su radni zadaci. Ciljevi kvaliteta su izražene kvantitativno. Zaposleni pronalaze načine rada i deluju na ciljeve kvaliteta koji su im zadati.

Povećanje motivacije zaposlenih za posao

Modeli efikasnosti određuju šta i koliko je potrebno da uradi svako od zaposlenih. Poređenje planiranog i izvršenog podstiče motivaciju, stvara energiju za dostizanje ciljeva. Pravičani, efikasni i razumljivi modeli zarada podstiču stvaranje motivacije za posao.

Objedinjavanje i prikazivanje podataka

Manage Tools radi po principu BI (Business Intelligent).

Jedinstveno rešenje

Manage Tools je  inovativno i jedinstveno rešenje, na tržištu Srbije, ocenilo je  Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije.

Očekivanja korisnika

Korisnici Manage Toolsa / konsaltinaga / obuka