Pusti video

Manage Tools

Manage Tools

MANAGE TOOLS

Manage Tools je softverski program za unapređenje efikasnosti poslovanja.

Efikasnost poslovanja se povećava primenom agilne organizacione kulture. Program podržava uvođenje agline organizacije.

Primenom Manage Toolsa preduzeća direktno deluju na povećanje profita i zadovoljstva zaposlenih.

 

Manage Konsalting

Konsalting

KONSALTING

Manage konsaltingom podržava preduzeća, koja planiraju da implementiraju Manage Tools. Podrska se pruža za uspostavljanje agilne organizacije rada, kao i za uspostavljanje procesa planiranja, merenje rizika i za unapređenje efiksanosti rada.

Manage Seminari

Aktuelni seminar

  1. Vigilanca medicinskih sredstava

    јун 27 @ 09:00 - 16:00

Manage realizuje in house obuke u vašim preduzećima ili onlanj.
Prilagođavamo programe obuka svakoj industriji.

Obuke se realizuju u trajanju od 16 časova. Četiri dana po četiri časa.

Šta korisnici dobijaju i kako

Povećavanje profita

Manage Tools obezbeđuje disciplinu za dostizanje ciljeva i povećanje profita. A profit je jedan od glavnih ciljeva kompanije.

Smanjenje fluktuacije zaposlenih

Principi pravičnosti i efikasnosti ugrađeni u modele plata podstiču stvaranje vrednosti i smanjuju fluktuaciju zaposlenih.

Smanjenje troškova poslovanja

Stalna evaluacija i podrška za unapređenje načina rada daje smanjenje škarta  i isporuku usluga iz prvog puta.

Povećanje motivacije zaposlenih za posao

Pravičini, efikasni i razumljivi modeli zarada podstiču stvaranje motivacije za posao.

Unutrašnju kontrolu

Manage Tools je alat za rad unutrašnje kontrole.

Program automatski obezbeđuje izveštaje o rizicima, produktivnosti , efikasnosti, troškovima na svim nivoima organizacije.

Objedinjavanje i prikazivanje podataka

Manage Tools pravi i prikazuje informacije za podršku odlučivanju, pravim osobama u pravom trenutku.

Manage Tools prikazuje ključne parametre poslovanja svakog sektora i usklađenost sa zadatim ciljevima . Prikazuje  sve relevantne podatke prodaje, proizvodnje, logistike, zaliha, troškova, dugovanja, sve to kroz jedinstven konsolidovan pregled. Skraćuje vreme koje se troši na pripremu izveštaja i povećava vreme za unapređenje efikasnosti poslovanja.

Tako spremljene  informacije su sredsvo za rad  top i srednjem menadžmentu, unutrašnjoj  kontoli i HR-u.

Jedinstveno rešenje modela unapređenja efiksanosti

Za svako preduzeće pravimo  jedinstveno rešenje modela unapređenja efiksanosti i modela učinaka u skladu sa potrebama i specifičnostima preduzeća.
Očekivanja korisnika

Korisnici Manage Toolsa / konsaltinga / obuka