Pusti video

Manage Tools

Manage Tools

MANAGE TOOLS

Manage Tools je softverski sistem za unapređenje efikasnosti poslovanja.
Omogućava merenje efikasnosti preduzeća i varijabilno nagrađivanje.
Primena Manage Toolsa direktno deluje na povećanje profita i zadovoljstva zaposlenijh.

Manage Konsalting

Konsalting

KONSALTING

Manage konsaltingom podržava preduzeća, koja planiraju da implementiraju Manage Toolsa. Podrska se pruža za uspostavljanje procesa planiranja, merenja i unapređenja efiksanosti, kao i postavljanje modela učinaka.

Manage Seminari

Aktuelni seminar

  1. Napredne veštine pregovaranja i upravljanja nabavkom

    9 jula @ 09:00 - 10 jula @ 16:00

Manage pored programa otvorenih seminara, pograme obuka pravi samo za zaposlene vašeg preduzeća.
Prilagođavamo programe obuka svakoj industiji, a treninge svakom učesniku.

Šta korisnici dobijaju i kako

Povećavanje profita

Merenje efikasnosti direktno deluje na povećanje profita. Merenjem se u toku rada identifikuje, ko i koliko je potrebno da uradi za dostizanje ciljeva. Dostizanjem ciljeva se povećava profit.

Smanjenje fluktuacije zaposlenih

Principi pravičnosti i efikasnosti ugrađeni u modele plata podstiču stvaranje vrednosti i smanjuju fluktuaciju zaposlenih.

Smanjenje troškova poslovanja

Ciljevi troškova na koje zaposleni utiču, delegiraju im se. Zaposleni pronalaze načine rada i dostižu ciljeve troškova, koji su im delgirani.

Povećanje motivacije zaposlenih za posao

Modeli efikasnosti određuju šta i koliko je potrebno da uradi svako od zaposlenih. Poređenje planiranog i izvršenog podstiče motivaciju, stvara energiju za dostizanje ciljeva. Pravičani, efikasni i razumljivi modeli zarada podstiču stvaranje motivacije za posao.

Objedinjavanje i prikazivanje podataka

Manage Tools pravi i prikazuje informacije za podršku odlučivanju, pravim osobama u pravom trenutku.

Manage Tools prikazuje ključne parametre poslovanja svakog sektora i usklađenost sa zadatim ciljevima . Prikazuje  sve relevantne podatke prodaje, proizvodnje, logistike, zaliha, troškova, dugovanja, sve to kroz jedinstven konsolidovan pregled. Skraćuje vreme koje se troši na pripremu izveštaja i povećava vreme za unapređenje efikasnosti poslovanja.

Tako spremljene  informacije su sredsvo za rad  top i srednjem menadžmentu, unutrašnjoj  kontoli i HR-u.

Jedinstveno rešenje modela unapređenja efiksanosti

Za svako preduzeće pravimo  jedinstveno rešenje modela unapređenja efiksanosti i modela učinaka u skladu sa potrebama i specifičnostima preduzeća.

 

Očekivanja korisnika

Korisnici Manage Toolsa / konsaltinaga / obuka