Pusti video

Manage Tools

Manage Tools

MANAGE TOOLS

Manage Tools je softverski program za unapređenje efikasnosti poslovanja.

Efikasnost poslovanja se povećava primenom agilne organizacione kulture. Program podržava uvođenje agline organizacije.

Primenom Manage Toolsa preduzeća direktno deluju na povećanje profita i zadovoljstva zaposlenih.

 

Manage Konsalting

Konsalting

KONSALTING

Manage konsaltingom podržava preduzeća, koja planiraju da implementiraju Manage Toolsa. Podrska se pruža za uspostavljanje agilne organizacije rada, kao i za uspostavljanje procesa planiranja, merenje rizika i unapređenje efiksanosti činjenja posla.

Manage Seminari

Aktuelni seminar

  1. Vestine pregovaranja i upravljanja nabavkom

    28 октобра @ 09:00 - 29 октобра @ 16:00

Manage pored programa otvorenih seminara pravi programe i realizuje in house obuke.
Prilagođavamo programe obuka svakoj industiji, a treninge svakom učesniku.

Šta korisnici dobijaju i kako

Povećavanje profita

Manage Tools obezbeđuje disciplinu za dostizanje ciljeva i povećanje profita. A profit je jedan od glavnih ciljeva kompanije.

Smanjenje fluktuacije zaposlenih

Principi pravičnosti i efikasnosti ugrađeni u modele plata podstiču stvaranje vrednosti i smanjuju fluktuaciju zaposlenih.

Smanjenje troškova poslovanja

Stalna evaluacija i podrška za unapređenje načina rada daje smanjenje škarta  i isporuku usluga iz prvog puta.

Povećanje motivacije zaposlenih za posao

Pravičini, efikasni i razumljivi modeli zarada podstiču stvaranje motivacije za posao.

Unutrašnju kontrolu

Manage Tools je alat za rad unutrašnje kontrole.

Program automatski obezbeđuje izveštaje o rizicima, produktivnosti , efikasnosti, troškovima na svim nivoima organizacije.

Objedinjavanje i prikazivanje podataka

Manage Tools pravi i prikazuje informacije za podršku odlučivanju, pravim osobama u pravom trenutku.

Manage Tools prikazuje ključne parametre poslovanja svakog sektora i usklađenost sa zadatim ciljevima . Prikazuje  sve relevantne podatke prodaje, proizvodnje, logistike, zaliha, troškova, dugovanja, sve to kroz jedinstven konsolidovan pregled. Skraćuje vreme koje se troši na pripremu izveštaja i povećava vreme za unapređenje efikasnosti poslovanja.

Tako spremljene  informacije su sredsvo za rad  top i srednjem menadžmentu, unutrašnjoj  kontoli i HR-u.

Jedinstveno rešenje modela unapređenja efiksanosti

Za svako preduzeće pravimo  jedinstveno rešenje modela unapređenja efiksanosti i modela učinaka u skladu sa potrebama i specifičnostima preduzeća.
Očekivanja korisnika

Korisnici Manage Toolsa / konsaltinga / obuka