Pusti video

Manage Tools

Manage Tools

MANAGE TOOLS

Manage Tools je softverski program za unapređenje efikasnosti poslovanja.

Efikasnost poslovanja se povećava primenom agilnog načina rada. Program podržava uvođenje i poslovanje u okruženju agile.

Primenom Manage Toolsa preduzeća direktno deluju na povećanje profita i zadovoljstva zaposlenih.

 

Manage Konsalting

Konsalting

KONSALTING

Manage konsaltingom podržava preduzeća, koja planiraju da implementiraju Manage Toolsa. Podrska se pruža za uspostavljanje agilnog načina rada, kao i za uspostavljanje procesa planiranja, merenje rizika i unapređenje efiksanosti činjenja posla.

Manage Seminari

Aktuelni seminar

  1. Agilno implementiranje projekata

    13 маја @ 09:00 - 14 маја @ 16:00

Manage pored programa otvorenih seminara pravi programe i realizuje in house obuke.
Prilagođavamo programe obuka svakoj industiji, a treninge svakom učesniku.

Šta korisnici dobijaju i kako

Povećavanje profita

Manage Tools obezbeđuje disciplinu za dostizanje ciljeva i povećanje profita. A profit je jedan od glavnih ciljeva kompanije.

Smanjenje fluktuacije zaposlenih

Principi pravičnosti i efikasnosti ugrađeni u modele plata podstiču stvaranje vrednosti i smanjuju fluktuaciju zaposlenih.

Smanjenje troškova poslovanja

Planiranje troškova i u modelima učinaka ugrađen princip efektivnosti deluju na smanjenje troškova.

Povećanje motivacije zaposlenih za posao

Pravičini, efikasni i razumljivi modeli zarada podstiču stvaranje motivacije za posao.

Unutrašnju kontrolu

Manage Tools je alat za rad unutrašnje kontrole.

Program automatski obezbeđuje izveštaje o rizicima, produktivnosti , efikasnosti, troškovima na svim nivoima organizacije.

Objedinjavanje i prikazivanje podataka

Manage Tools pravi i prikazuje informacije za podršku odlučivanju, pravim osobama u pravom trenutku.

Manage Tools prikazuje ključne parametre poslovanja svakog sektora i usklađenost sa zadatim ciljevima . Prikazuje  sve relevantne podatke prodaje, proizvodnje, logistike, zaliha, troškova, dugovanja, sve to kroz jedinstven konsolidovan pregled. Skraćuje vreme koje se troši na pripremu izveštaja i povećava vreme za unapređenje efikasnosti poslovanja.

Tako spremljene  informacije su sredsvo za rad  top i srednjem menadžmentu, unutrašnjoj  kontoli i HR-u.

Jedinstveno rešenje modela unapređenja efiksanosti

Za svako preduzeće pravimo  jedinstveno rešenje modela unapređenja efiksanosti i modela učinaka u skladu sa potrebama i specifičnostima preduzeća.
Očekivanja korisnika

Korisnici Manage Toolsa / konsaltinga / obuka