Loading Догађаји


Primena Ključnih Pokazatelja Uspešnosti (KPI)

Beograd, 25. i 26. juna, 2021. godine, od 9 do 16h.

Seminar je namenjen

 • Direktorima, rukovodiocima sektora, IT i HR menadžerima


Efekti primene KPI-eva

 • Povećanje profita
 • Postavljanje sistemskog rešenja za:
  – definisanje ciljeva,
  – merenje ostvarenja ciljeva
  – donošenje odluka na bazi argumenata
  – rukovođenje na osnovu argumenata

Teme seminara

 • Prevođenje ciljeva kompanije u Ključne Indikatore Performansi (KPI) sektora
  – Prevođenjem ciljeva kompanije u KPI-eve, sektori dobijaju konkretne ciljeve
  – Razlaganje stateških KPI-eva i dodela zaposlnima u vidu operativnih KPI ili ličnih pokažatelja izvršenja (PI)
  – Ostvarenjem KPI–eva pojedinaca obezbeđuje se dostizanje strateških ciljeva.
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba
 • Razlaganjem strateških KPI-eva na lične KPI-eve zaposlenih, vrši se  stvaranje  spona između rukovodstva i zapsolenih u zajedničkom ostvarivanju strateških ciljeva
   Svako od zaposlenih vidi svoju ulogu i doprinos ostverenju strateških ciljeva
  –  Rukovodiocima KPI evi služe za argumentovano upravljanje.
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba
 • Merenje i unapređenje performansi
  – Merenjem operatinih KPI-eva se saznaje da li se dostižu ciljevi kompanije
  – Aktuelni podaci o učincima su osnov za unapređenje načina rada
  – Aktuelne podatke o učincima za unapređenje efekata rada koriste rukovodioci, HR i Unutrašnja kontrola
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

 

Predavač

 • Predavač je Manage konsultant sa višegodišnjim iskustvom.


 

Izjave učesnika seminara

 • “Posebno mi se dopao deo programa koji se odnosi na KPI (ključni pokazatelji uspešnosti), vežbe, živi razgovori i diskusije”. – Nikola Bresliev, Direktor razvoja ERP-a, DIGIT d.o.o., Beograd
 • “ Mogućnost korišćenja ličnih primjera za diskusiju i unapređenje. Koncept rada tera na razmišljanje.” – Ljiljana Vukelić, Izvršni direktor, Prijedorčanka a.d., Prijedor
 • “Jednostavno prenošenje znanja o načinu rada sa ljudima uz korišćenje podataka o performansam”. – Sanja Pazurević, Rukovodilac proizvodnje, Sanino d.o.o., Prnjavor