Loading Догађаји


Dobra praksa distribucije lekova (GDP)

Beograd, 18. jula, 2024. godine, od 9 do 16h.

Seminar je namenjen

 • Obuka je namenjena distributerima lekova i zdravstvenim ustanovama


Efekti primene KPI-eva

 • Ispunjenje zakonskih obaveza
 • Smanjenje rtoškova

Teme seminara

 • Relevantne zakonske odredbe
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba
 • Zahtevi dobre prakse distribucije lekova
   Zahtevi kvaliteta
  –  Ljudski resursi
  – Obuke
  – Higijena
  – Prostor i oprema
  – Upravljanje dokumentacijom
  – Obezbeđenje sledljivosti
  – Klasifikacija dobavljača i kupaca
  – Prijem lekova i skladištelje
  – Interne provere
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežbe
 • Validacija i klasifikacija objekata, opreme i procesa
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba
 • Transpost i posebni uslovi transport
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba
 • Reklamaije od kupaca i sumnje na falsifikovanje lekova
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba
 • Povlačenje lekova iz primene i uništavanje
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

Predavač

 • Konsultant Manage primarijus dr Zoria Mitić.


 

Izjave učesnika seminara