Loading Догађаји


Nabavka u novim tržišnim uslovima

Beograd, 23. i 24. juna, 2022.godine u periodu od 9 do 16h

Trening je namenjen

 • Direktorima, rukovodiocima sektora i menadžerima nabavke
 • Cilj seminara je smanjenje troškova nabavke uz ispunjenje rokova i  zahtevanog kvaliteta


Teme treninga

 • Veštine pregovaranja u novim tržišnim uslovima
  • Donošenje odluka na osnovu racionalnog, a ne emocionalnog rasuđivanja
  • Fokusiranje na ciljeve pregovora i istrajavanje do konačnog usaglašavanja nabavke
  • Prevazilaženje krize u pregovoru uz očuvanje energije i kontakta
  • Pozicioniranje pregovarača, kako sa dobavljačima koji pregovorima pristupaju sa pozicije moći
  • Preuzimanje inicijative za dogovor
  • Poređenje stila principijelnog pregovaranja sa stilovima pritiska i popuštanja
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Analiza industrije i tržišta nabavke materijala, robe i izvođača radova
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Planiranje nabavke
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Rizici u postupku nabavke
  Način rada: Predavanje i razmena iskustva
 • Postavljanje ciljeva nabavke
  Način rada: Predavanje i razmena iskustva
 • Identifikovanje  uštededa troškova koji nastaju u procesu nabavke
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Povezivanje učinaka i plaćanja u sektoru nabavke
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Prepoznavanje uticaja grupa zainteresovanih strana i upravljatnje njihovim očekivanjima
  Način rada: Predavanje i razmena iskustva.

Utisci učesnika ovog seminara

 • „Jako dobar prenos znanja. Uspeno prezentiranje realnih poslovnih situacija sa kojima se susrećemu svakodnevno„ Marina Bajrić, samostalni stručni saradnik za nabavke, BH Telekom Sarajevo
 • „Nova perspekriva u pogledu pripreme i sprovođenja nabavke“ – Marko Milačić, Direktor nabavke, CRH Srbija d.o.o., Popovac
 • „Praktičan rad, izuzetan predavač, opuštena atmosfera. Razmena iskustva sa drugim učesnicima. Odlično koncipiran pomoćni materijal“ – Aleksandar Bajat, Direktor nabavke, Tarkett doo, Bačka Palanka, Co., Novi Sad
 • „Otvorilo mi je jednu novu dimenziju pregovaranja i upravljanja nabavkom i pojednostavilo i približilo temu planiranja nabavki“ – Nada Stijepović Čirkinagić, Menadžer sektora, MFI Alter Modus d.o.o., Podgorica
 • „Teme merenje učinaka i usaglašavanje kriterijuma nabavke sa naručiocima su odlično urađene“ – Jelena Arbutina, Koordinator nabavke, Bayer d.o.o., Novi Beograd
 • „Posebno mi se dopala vježba pregovaranja sa dobavljačem na osnovu naše stvarne potrebe i konkretnih problema“ – Dejan Plavšić, Strateška nabaka, Kolektor CCL d.o.o., Banja Luka
 • „Objašnjenja su jasna i lako primenljiva“ – Jelena Dujović Tomić, Rukovodilac službe za nabavku, NIS a.d., Novi Sad

Mesto održavanja

 • ?