Loading Догађаји


Pregovaranje u procesu nabavke u novim trzisnim uslovima

Beograd, 18. i 19. aprila, 2024. godine u periodu od 9 do 16h

Trening je namenjen

 • Direktorima, rukovodiocima sektora, menadžerima, koordinatorima i specijalistima nabavke
 • Cilj treninga je obezbeđenje efikasne nabavke u novim tržišnim uslovima


Teme treninga

 • Smanjena ponuda materijala i robe na tržištu nabavke
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Veštine pregovaranja u novim tržišnim uslovima
  • Donošenje odluka na osnovu racionalnog, a ne emocionalnog rasuđivanja
  • Fokusiranje na ciljeve pregovora i istrajavanje do konačnog usaglašavanja nabavke
  • Prevazilaženje krize u pregovoru uz očuvanje energije i kontakta
  • Pozicioniranje pregovarača, kako sa dobavljačima koji pregovorima pristupaju sa pozicije moći
  • Preuzimanje inicijative za dogovor
  • Poređenje stila principijelnog pregovaranja sa stilovima pritiska i popuštanja
     Način rada: Predavanje, razmena iskustva i trening
 •    Planiranje nabavke
   • Planiranje redovne nabavke
  • Planiranje hitnih nabavki
  • Rizici u postupku nabavke
  • Način delovanje na smanjenje rizika u svakodnevnom radu
     Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Postavljanje ciljeva nabavke
  Način rada: Predavanje i razmena iskustva
 • Identifikovanje  uštededa troškova koji nastaju u procesu nabavke
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Povezivanje učinaka i plaćanja u sektoru nabavke
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Prepoznavanje uticaja grupa zainteresovanih strana i upravljatnje njihovim očekivanjima
  Način rada: Predavanje i razmena iskustva.

Utisci učesnika ovog seminara

 • „Trening se realizuje kroz primere sa aktuelnog tržišta. Stiču se nova saznanja primenjiva u svakodnevnom radu„
  Mario Pinjuh, menadžer nabavke, Ledo d.o.o Čitluk.
 • „Primeri, vežbe, način rešavanja zadatih situacija i energija predavača su na veoma visokom nivou.  Atmosfera je sjajna.“         lJubodrag Anđelković, stručni saradnik nabavke, Leoni d.o.o., Kraljevo
 • „Praktičan rad, izuzetan predavač, opuštena atmosfera. Razmena iskustva sa drugim učesnicima. Odlično koncipiran pomoćni materijal“ – Aleksandar Bajat, Direktor nabavke, Tarkett doo, Bačka Palanka, Co., Novi Sad
 • „Otvorilo mi je jednu novu dimenziju pregovaranja i upravljanja nabavkom i pojednostavilo i približilo temu planiranja nabavki“ – Nada Stijepović Čirkinagić, Menadžer sektora, MFI Alter Modus d.o.o., Podgorica
 • „Teme merenje učinaka i usaglašavanje kriterijuma nabavke sa naručiocima su odlično urađene“ – Jelena Arbutina, Koordinator nabavke, Bayer d.o.o., Novi Beograd
 • „Posebno mi se dopala vježba pregovaranja sa dobavljačem na osnovu naše stvarne potrebe i konkretnih problema“ – Dejan Plavšić, Strateška nabaka, Kolektor CCL d.o.o., Banja Luka
 • „Objašnjenja su jasna i lako primenljiva“ – Jelena Dujović Tomić, Rukovodilac službe za nabavku, NIS a.d., Novi Sad

Mesto održavanja