Loading Догађаји


Unutrašnji nadzor poslovanja

Beograd, 12. i 13. oktobar, 2023.godine u periodu od 9 do 16h

Seminar je namenjen

 • Controlingu, unutrašnjoj kontroli i predstavnicima rukovodstva za kvalitet
 • Cilj seminara je smanjenje troškova poslovanja


Teme seminara

 • Uspostavljanje unutrašnjeg nadzora ili unapređenje postojećeg načina unutrašnjeg nadzora
  Način rada: Predavanje i razmena iskustva  
 • Kontrola i unapređenje efikasnosti rada
  – Uloga unutrašnjeg nadzora kao podrške za smanjenje troškova
  – Izrada registra mogućih rizika
  – Nadzor nad  mogućim rizicima odstupanja od planova poslovanja
  – Nadzor nad mogućim  rizicima odstupanja od zahtevanog kvaliteta
  – Nadzor nad mogućim  rizicima odstupanja od plnova produktivnosti
  – Nadzor  nad rizicima protiv pravnom delovanja
  – Analiza posledica odstupanja
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 •  Predlaganje mera za otklanjanje odstupanja 
  – Praćenje i predlaganje mera za smanjenje mogućih rizika
  – Komuniciranje u fazama rada unutrašnjeg nadzora
  – Nadzor nad realizacijom mera za otklanjanje odstupanja i smanjenje posledica rizika
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Kontrola efikasnosti poslovanja na svim nivoima organizacije  Način rada: Predavanje i razmena iskustva 
 • Korišćenje savremenih alata za podršku primene  unutrašnjeg nadzora
  Način rada: 
  Prikazivanje rada unutrašnjeg nadzora uz korišćenje specijalizovanog programa

Predavač

 • Predavač je Manage konsultant sa višegodišnjim iskustvom.
 • Program seminara je razvijen iz dugogodišnjeg naučnog istraživanja i prakse Manage konsultanata na velikom broju primenjenih projekata.

Utisci učesnika ovog seminara

 • “ Predavanje se realizuje kroz primere iz prakse uz razgovor sa učesnicima.  Unutrašnji nadzor za sve oblasti rada se obrađuje. “
  Olga Risteska, QA Coordinator , Vitaminka AD Priilep.
 • „Vrlo stručan predavač za temu seminara. Predlažem da se dopuni seminar sa još primera softverskih rešenja implementacije  unutrašnjeg nadzora poslovanja.“ Duško Anđelic, odgovorni rukovodilac, Energoprojekt Niskogradnja a. d. Novi Bograd
 • “ Konkretno definisanje rizika, koje omogućava merenje i unapređenje efikasnosti poslovanja ” – Dragana Duvnjak, Šef internog
  audita , Bimal d.o.o., Brčko
 • “ Seminar je profesionalno urađen. Dobili smo kompletno rešenje za uspostavljanje sistema unutrašnje kontrole u firmi.“
  Igor Tomov, Rukovodilac službe Put inženjering d.o.o Niš.
 • Poslovi unutrašnje kotrole mogu da se vrše aktivnim posmatranjem i analizom efekata rada, ne samo po dojavi. Ovako organizovana kontrola analizira i unapređuje sve vrste poslova u sistemu. To je veliki napredak za ovu oblast rada. Budimir Trifunović, Direktor, Valjaonica Bezbednost d.o.o Sevojno.
 • “ Predavanje sadrži puno primera iz prakse, iz različitih tipova organizacijea i različitih vrsta poslova u okviru istih.
  Predavač podstiče razmenu znanja
  i iskustva.
  “ Zorica Miljković, Rukovodilac grupe za planiranje, ekonomiju i controling, NIS Petrol Beograd.
 • „Davanje konkretnih instrukcija kako je potrebno da predstavnici kvaliteta deluju na smanjenje mogućnosti nastanka rizika. Definisanje mogućnosti nastanka rizika na nivou zadataka.“
  Ivan Jelić Predstavnik rukovodstva za kvalitet, Kolektor d.o.o Barajevo.
 • “Posebno mi se dopala interaktivnost, primjeri, povezivanje kontaktnih tačaka procesa, obrada delegiranih primjera polaznika obuke”. – dr  Amela Semić, Direktor direkcije kontrole kvaliteta standardizacije i interne kontrole, AS HOLDING d.o.o.Sarajevo

Mesto održavanja

 • Hotel Moskva, Terazije 20, Beograd