Loading Догађаји

Merenje efikasnosti rada


Farmakovigilanca lekova u humanoj medicini

Beograd, 9. ma, 2024.godine u periodu od 9 do 16h

Kome je obuka namenjena i efekti obuke

 • Obuka je namenjena proizvođačima lekova, distributerima i zdravstvenim ustanovama
 • Ispunjenje zakonske obaveze
 • Jednostavnije praćenje bezbednosti primene lekova
 • Slednjivost dokumntacije


Teme obuke

 • Obaveze nosioca dozvole za lek i odgovornog lica za farmakovigilancu
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima
 • Praćenje i izveštavanje o bezbednosti primene lekova uključujući i obaveze zdravsvenih ustanova
  Način rada: Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima i vežba
 • Izrada i sprovođenje plana upravljanja rizikom (RMP)
  Način rada: Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima i vežba
 • Izrada i sprovođenje detaljnog opisa sistema farmakovigilance (DDPS)
  Način rada: Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima i vežba
 • Postupak dobijanja dozvole za lek, njene izmene i obnove
  Način rada: Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima
 • Povlačenje lekova sa tržišta i uništavanje lekova
  Način rada: Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima

Predavač

 • Konsultant Manage primarijus dr Zorica Mitić

Način održavanja

On line