Upravljanje projektima u oblasti proizvodnje

Cilj obuke je da obučavani usavrše upravljanje aktivnostima rada u okviru projekata proizvodnje u svakodnevnom radu,
a samim tim da se poveća efikasnost preduzeća
 

Teme obuke

 • Šta je upravljanje projektima u oblasti proizvodnje?
  Način rada
  Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima

   
 • Plan projekta,
 • Određivanje šta je zahtev projekta?
 • Identifikacija korisnika projekta
 • Ciljevi projekta
 • Definisanje aktivnosti projekta
  Način rada
  Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

   
 • Određivanje ključnih pokazatelja uspešnosti (KPI) ralizacije aktivnosti projekta
  Način rada
  Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

   
 • Realizacija projekta
 • Identifikovanje osoba koje su odgovorne za realizaciju aktivnosti
 • Izrada termin plana realizacije aktivnosti i operacija
 • Utvrđivanje budžeta projekta (nabavka matrijala i cena direktnog rada na projektu)
 • Delegiranje zadataka, podrška da se pronađe mogućnost preuzimanja odgovornosti za realizaciju aktivnosti, pored redovnih i već delegiranih aktivnosti.
  Način rada

  Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

   
 • Poređenje planiranog i izvršenog i sprovođenje korektivnih akcija za dostizanje ciljeva vremenom rada, potrošnjom materijala, kvalitetom proizvoda i troškovima proizvodnje
  Način rada
  Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

   
 • Upravljanje problemima
 • Upravljanje “promenama ciljeva”
 • Upravljanje problemima vremenskog pomicanja
 • Rešavanje problema ljudi
  Način rada
  Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

   
 • Obaveštavanje korisnika projekata o napretku
  Način rada
  Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

   
 • Korišćenje savremenih alata za podršku upravljanja projektima proizvodnjom proizvoda i isporukom usluga
  Način rada
  Prikazivanje funkcija programa


  Vežbe se rade na primerima učesnika obuke.