Performans menadžment na osnovu ciljeva 
primena modela

Seminar je namenjen rukovodiocima sektora, menadžerima  ljudskih resursa, menadžerima kontrolinga i sistema kvaliteta

Efekti primene performans menadžmenta na osnovu ciljeva

 •  Povećanje profita
 •  Povećanje radnih učinaka
 •  Povećanje agilnosti i zadovoljstva zaposlenih

Teme seminara

 • Kako se primenjuje model performans menadžmenta na osnovu ciljeva,
  Način rad
  Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima

   
 • Povezivanje ciljeva organizacionih celina i radnih mesta,
  Način rada
  Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima i vežba.

   
 • Određivanje ključnih pokazatelja uspešnosti (KPI) obima i KPI kvaliteta,
  Način rada
  Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima i vežba.

   
 • Povezivanje obavljenog rada i učinaka,
  Način rada
  Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima i vežba.

   
 • Merenje učinaka obima i kvaliteta,  u preduzećima koja se bave uslugama, proizvodnjom i trgovinom,
  Način rada
  Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima i vežba.

   
 • Unapređenje načina rada,
  Način rad
  Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima i vežba.

   
 • Ocenjivanje radnih učinaka,
  Način rada
  Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima i vežba.

   
 • Korišćenje savremenih alata za podršku primene performans menadžmenta na osnovu ciljeva,
  Nači
  Pokazivanje.

Izjave učesnika ovog seminara

“Posebno mi se dopao deo programa koji se odnosi na KPI (ključni pokazatelji uspešnosti), vežbe, živi razgovori i diskusije”.
Nikola Bresliev, Direktor razvoja ERP-a, DIGIT d.o.o., Beograd

“ Mogućnost  korišćenja ličnih primjera za diskusiju i unapređenje. Koncept rada tera na razmišljanje.”
Ljiljana Vukelić, Izvršni direktor, Prijedorčanka a.d., Prijedor

“Jednostavno prenošenje znanja o načinu rada sa ljudima. Radili smo praktične vežbe unapređenja i ocenjivanja radnih učinaka, što će poslovođe da primenjuju u svakodnevnom radu”.
Sanja Pazurević, Rukovodilac proizvodnje, Sanino d.o.o., Prnjavor