Upravljanje proizvodnjom proizvoda i isporukom usluga 
Seminar je namenjen  direktorima i rukovodiocima proizvodnje proizvoda i
isporuke usluga
.

Efekti obuke

 •  Povećanje produktivnosti po efikasnom satu rada 
 •  Povećanje i zadovoljstva zaposlenih
 •  Povećanje zadovoljstva korisnika
   

Teme seminara

 • Šta naručioci robe i usluga očekuju od vas, a šta očekuju zaposleni?
  Način rada
  Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

   
 • Koju vrednost naručioci proizvoda i usluga plaćaju, a koju vrednost su spremni da plate?
  Način rada
   
  Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

   
 • Upravljanje vremenima rada, potrošnjom materijala, kvalitetom proizvoda, troškovima proizvodnje 
  Način rada
  Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

   
 • Upravljanje kvalitetom isporuke usluge, rokovima i troškovima isporuke usluge 
  Način rada
  Predavanje i razmena iskustva sa učesnicima i vežba

   
 • Određivanje ključnih pokazatelja uspešnosti (KPI) obima i KPI kvaliteta
   
  Način rada
    Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

   
 • Povezivanje obavljenog rada i učinaka
  Način rada
  Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

   
 • Podrška zaposlenih za dostizanje planiranog  obima u zadatom roku
  Način rada
  Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

   
 • Ocenjivanje obavljenog rada na mesečnom nivou
   Način rada
   Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

   
 • Korišćenje savremenih alata za podršku upravljanja proizvodnjom proizvoda i isporukom usluga
  Način rada
  Prikazivanje funkcija  programa

Predavač je Manage konsultant sa višegodišnjim iskustvom.

Program seminara je razvijen iz dugogodišnjeg naučnog istraživanja i prakse Manage konsultanata na velikom broju projekata u oblastima proizvodnje proizvoda i isporuke usluga.