Upravljanje proizvodnjom i isporukom usluga 
Seminar je namenjen  direktorima i rukovodiocima proizvodnje i isporuke usluga.

Efekti obuke

 •  Povećanje produktivnosti po efikasnom satu rada 
 •  Povećanje i zadovoljstva zaposlenih
 •  Povećanje zadovoljstva korisnika
   

Teme seminara

 • Šta naručioci robe i usluga očekuju od vas, a šta očekuju zaposleni
     Način rada
    Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima 

   
 • Kada radnici preuzimaju odgovornosti za obim i kvalitet, kao i rokove koje naručioci očekuju?
    Način rada
    Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima

   
 • Kako se povezuju planovi i ciljevi organizacionih celina i radnih mesta, preko ključnih pokazatelja uspešnosti  (KPI) obima i KPI kvaliteta, rokova
 • Kako se postavljaju planovi, a kako ciljevi organizacionih celina?
 • Kako se utvrđuju ključni pokazatelji uspeha procesa?
 • Kako se identifikuju kritični faktori za realizaciju planova
 • Povezivanje planova i ciljeva organizacionih celina i radnih mesta (šta je isto a šta različito )
    Način rada
    Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

   
 • Metode i tehnike merenja i postavljanja radnih učinaka
 • Kako se definišu kriterijumi za merenje učinaka
 • Tehnike merenja vremena rada
 • Definisanje potrebnih vremena rada za smenu
 • Ukoliko se evaluacijom radnih učinaka pokaže da radnik nije dostigao planirane učinke da li mu se može za taj mesec umanjiti plata?
    Način rada
    Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

   
 • Upravljanje problemima
 •  Rešavanje problema ljud
 •  Upravljanje “promenama plana”
 •  Upravljanje rokovima u svakoj fazi rada
      Način rada
       Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

                  
 • Podrška zaposlenima za dostizanje planiranog obima u zadatom roku
          
  Način rada
            Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba
 • Ocenjivanje obavljenog rada na mesečnom nivou
       
  Način rada
         Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

               
 • Obaveštavanje o napretku realizacije naloga za proizvodnju i pripremi usluge za isporuku
        Način rada
         Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

   
 • Korišćenje savremenih alata za podršku upravljanja proizvodnjom proizvoda i  isporukom usluga
      
  Način rada
       Prikazivanje načina upravljanja proizvodnjom i isporukom usluga uz korišćenje softverskog programa

Realizator seminara

Manage hrs d.o.o.

Predavač je Manage konsultant sa višegodišnjim iskustvom.

Program seminara je razvijen iz dugogodišnjeg naučnog istraživanja i prakse Manage  konsultanata na velikom broju projekata u oblastima proizvodnje proizvoda i isporuke usluga.

Manage za klijente obezbeđuje obuke, konsalting usluge i Manage Tools poslovno informacioni system (PIS) za upravljanje efiksnošću preduzeća, koji sadrži module za definisanje kriterijuma merenja, merenje učinka i upravljanje učincima.

Saznajte više o Manage Tools (PIS-u) na link-u

http://www.manage.co.rs/manage-tools.php

Izjave učesnika ovog seminara

“ Dobar je  način  rada, interakcija svih učesnika i razmena iskustva. Visok nivo znanja predavača i prepoznavanja problema i upornost u pronalaženju rešenja””.
Ivan Međedović, Direktor sektora tehnike, ATM d.o.o., Sevojno

“Ovim putem saznao sam mnoge korisne informacije, na koji način se ophodi prema radnicima, na koji način se razgovara sa njima i kako se sagledava proizvodnja iz nekog potpuno drugačijeg ugla”.

Miloš Radosavkić, Rukovodilac proizvodnje, NECTAR  d.o.o., Bačka Palanka

“ Posebno mi se dopala živa diskusija i razmena iskustva”.

Marko Sedlar, Planer proizvodnje, MITAS  d.o.o., Ruma

“Dopalo mi se to da je jako praktičan način objašnjeno sagledavanje proizvodnih situacija, odnosno njihovih evaluacija, sa ciljem podizanja efaikasnosti. Način ophođenja prema zaposlenima u različitim situacijama”.
Aleksandar Stajčić, Rukovodilac proizvodnje, DTD Ribarstvo d.o.o., Bački Jarak