Loading Događaji


Upravljanje IT projektima SCRUM metodom

Beograd, 23. i 24. jula, 2020.godine u periodu od 9 do 16h

Seminar je namenjen

 • Rukovodiocima sektora i menadžerima projekata

Efekti

 • Povećanje efikasnosti rada i smanjenje troškova
 • Povećanje razumevanja između korisnika programa i implementatora 


Teme seminara

 • Planiranje sadržaja proijekata i vremena realizacije
  – Šta je zahtev projekta, šta naručilac hoće
  – Definisanje aktivnosti i rezultata svake faze rada
  – Utvrđivanje vremena trajanja aktivnosti
  – Identifikovanje sadržajnih i vremenskih rizika
  – Identifikovanje infrastrukure potrebne za implementaciju projekta
  – Obezbeđenje uslova za promene zahteva projekta, ukoliko ih naručilac iskaže
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Priprema za realizaciju projekta
  – Odabir članova tima projekta
  – Podrška članovima tima da dovedu osobe kojima nisu neposredni rukovodioci do korišćenja funkcija programa
  – Podrška za preuzimanje odgovornosti za rokove
  – Podrška za razumevanje sadržaja projekta i rezultata implementacije
  – Potvrda da postoji zahtevana infrastruktura za implementaciju
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Upravljanje implementacijom projekta SCRUM metodom
  – Uvođenje projekta u primenu
  – Podrška osobama koje primenjuju program da savladaju strah od promene načina rada,
  – Pokazivanje, ohrabrenje i kontrola da li korisnici pravilno koriste program
  – Rad sa korisnicima programa dok ne sagledaju prednosti koje daje korišćenje programa koji počinju da koriste
  – Smanjenja ključnih rizika (poređenje planiranog i urađenog)
  – Definisanje i praćenje realizacije korektivnih mera za dostizanje zahteva u planiranom roku
  – Izveštavanje o primeni projekta
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Povezivanje učinaka i plaćanja za oblast implementacije projekata IT
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba

Utisci učesnika ovog seminara

 • „Praktične vežbe i mogućnost diskusije u maloj grupi. Alati za upravljanje projektima“ – Branko Malijević,  Direktor prodaje i implementator projekata IT, FAGUS GRUPA d.o.o., Kotor Varoš
 • „Direktna komunikacija sa predavačem u rešavanju ograničenja u toku vođenja projekta. Primeri iz različitih oblasti poslovanja“ – Nenad Eleković, Rukovodilac IT službe, ALUMINA d.o.o., Zvornik
 • „Aktivan odnos sa predavačem i ostalim učesnicima, fokusiranje i prijedlozi za unapređenje na primjerima iz stvarnog poslovanja. Trening jedan na jedan“ – Adnan Gabela, Stručni saradnik, BH TELECOM  d.d., Sarajevo
 • „Primena rešenja ovog programa je ogroman doprinos praksi u ovoj oblasti rada“ – Prof. Dr Neđo Balaban,Konsultant, M&I Systems, Co., Novi Sad

Predavač

 • Manage konsultant sa višegodišnjim iskustvom u oblasti implementacije projekata IT.

Mesto održavanja

 • Hotel Moskva, Terazije 20, Beograd