Loading Догађаји


Unutrašnja kontrola

Beograd, 23. i 24. februara, 2022.godine u periodu od 9 do 16h

Seminar je namenjen

 • Direktorima, rukovodiocima unutrašnje kontrole i internim revizorima
 • Cilj seminara je smanjenje troškova poslovanja


Teme seminara

 • Uspostavljanje rada unutrašnje kontrole ili unapređenje postojećeg rada
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva 
 • Kontrola i unapređenje efikasnosti rada
  – Uloga kontrole kao podrške za smanjenje troškova
  – Definisanje rizika za odstupanje od planova poslovanja
  – Definisanje rizika za odstupanje od zahtevanog kvaliteta
  – Definisanje rizika za odstupanje od plnova produktivnosti
  – Utvrđivanje odstupanja od zahteva rada definisanih pravilnicima
  – Analiza posledica odstupanja
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Praćenje aktuelnih podataka i predlaganje mera za otklanjanje odstupanja
  – Praćenje i predlaganje mera za otklanjanje odstupanje od zahteva kvaliteta
  – Praćenje i predlaganje mera za otklanjanje odstupanja od zadate produktivnosti
  – Komuniciranje u fazama rada unutrašnje kontrole
  – Nadzor nad realizacijom mera za otklanjanje odstupanja i smanjenje posledica rizika
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva i vežba
 • Kontrola poslovne uspešnosti – efikasnosti
  – Kontrola obezbeđivanja informacija na osnovu kojih menadžment donosi odluke
  Način rada: Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba
 • Korišćenje savremenih alata za podršku primene  unutrašnje kontrole
  Način rada: 
  Prikazivanje rada unutrašnje kontrole uz korišćenje specijalizovanog programa

Predavač

 • Predavač je Manage konsultant sa višegodišnjim iskustvom.
 • Program seminara je razvijen iz dugogodišnjeg naučnog istraživanja i prakse Manage konsultanata na velikom broju primenjenih projekata.

Utisci učesnika ovog seminara

 • “ Dobro je obrađeno: Upravljanje rizicima, unapređenje produktivnosti ” – Nataša Dragičević, Vršilac unutrašnje kontrole, Beorol d.o.o., Beograd
 • Poslovi unutrašnje kotrole mogu da se vrše aktivnim posmatranjem i analizom efekata rada, ne samo po dojavi. Ovako organizovana kontrola analizira i unapređuje sve vrste poslova u sistemu. To je veliki napredak za ovu oblast rada. Budimir Trifunović, Direktor, Valjaonica Bezbednost d.o.o Sevojno.
 • “ Seminar je interaktivan, analiziraju se konkretni primeri. Vrlo  dobar seminar”. – Slavica Ilić, Saradnik u sektoru interne revizije, DELTA HOLDING d.o.o., Beograd
 • „Otvoreni su novi pogledi i pristupi radu“
  Saša Adamović, Kontrolor  službe unutrašnje kontrole, DELTA HOLDING d.o.o., Beograd
 • “Odličan je način rada”. – Danijela Dabanović, Rukovodilac službe otpisa i popisa, MERCATOR-CG d.o.o., Podgorica
 • “Meni se dopao seminar , što je pristup prilagođen svakom učesniku  u procesu provođenja kroz praktične primjere “ Suzana Mrđa, referent za ekonomske poslove,Interpromet Novi Grad
 • “Posebno mi se dopala interaktivnost, primjeri, povezivanje kontaktnih tačaka procesa, obrada delegiranih primjera polaznika obuke”. – dr  Amela Semić, Direktor direkcije kontrole kvaliteta standardizacije i interne kontrole, AS HOLDING d.o.o., Sarajevo

Mesto održavanja

 • Hotel Moskva, Terazije 20, Beograd