PREDUSLOVI ZA KORIŠĆENJE MANAGE TOOLS PIS-A

Potrebno je da u preduzeću vlada kultura unapređenja radnih učinaka i vidljivosti rezultata rada.

Isto tako, važno je da vlasnici kapitala veruju da zaposleni poseduju radni potencijal za dostizanje radnih učinaka, kao i da su čvrsto odlučili da ulože novac u zarade proporcionalno radnim učincima.

Neophodno je da rukovodioci budu angažovani u procesu primene sistema i da prihvate i promovišu model zarada prema učinku na sopstvenim primerima.