PREDUSLOVI ZA KORIŠĆENJE MANAGE TOOLS-A 

Prvi uslov za primenu Manage Toolsa je odluka vlasnika kapitala da u preduzeću počne da se meri efikasnost rada i upravlja efiksanošću preduzeća i njegovih delova. 

Drugi uslovi su tehnički:

  • Statička IP adresa
  • Jedna slobodna instanca na serverskoj mašini MS SQL Server 
  • ​ Windows Server