ODGOVORNi  IZVOĐAČ RADOVA

Naš klijent je preduzeće koje se bavi izvođenjem građevinskih radova visokogradnje. Sa 27 godina postojanja, jedan je od lidera u svojoj branši. Preduzeće je stacionirano u Beogradu a iz razloga povećanog obima poslova, traži:

ODGOVORNOG IZVOĐAČA RADOVA

Opis posla

 • Organizuje rad i rukovodi realizacijom izgradnje na gradilištu
 • Pravi mesečne operativne i dinamičke planove
 • Kontroliše kvalitet izvršenih radova, materijala koji se ugrađuje i efikasnost rada na gradilištu
 • Pravi  mesečne  izveštaje o napredovanju radova na gradilištu
 • Organizuje i kontroliše izradu situacija, obračuna radova, naknadnih i dopunskih radova, organizuje i kontroliše vođenje gradilišne dokumentacije
 • Organizuje, prati i kontroliše rad podizvođača/kooperanata, kako kvaliteta, tako i dinamike izvođenja radova
 • Obezbeđuje primenu  mera bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištu u saradnji sa inženjerom bezbednosti I zdravlja na radu.
 • Rad na terenu u Srbiji

Zahtevi posla

 • Građevinski fakultet (petogodišnje studije) konstruktivni smer
 • Minimum 5 godina radnog iskustva  na rukovođenju radovaima na gradilištu
 • Licenca odgovornog izvođača radova 310 ili  410 ili  411
 • Napredni korisnik sledećih programa: MS Office, AutoCAD,
 • Aktivni vozač B kategorije

.

Prijave slati na e-mail: posao@manage.co.rs