O vama

Lista klijenata Manage obuhvata preduzeća iz više država.

Saradnja sa klijentima najčešće nije ograničena samo na projekte merenja i upravljanja efikasnošću, već je prerasla u kontinuiran odnos saradnje pri primeni novih rešenja u oblasti unapređenja rada i zarada zaposlenih.

U poslovnim sistemima naših klijenata vlada kultura vidljivosti i unapređenja radnih učinaka. Rukovodeći kadar promoviše model zarada prema učinku na primeru sopstvenih zarada, koje se povećavaju ili smanjuju srazmerno učincim zaposlenih kojima rukovode.

Naši klijenti u modelu zarada postavljaju uzročno posledični odnos između korporativnih učinaka i zarada zaposlenih. Oni ukazuju poverenje zaposlenima, poštuju zaposlene tražeći od njih odgovornost za lične učinke i plaćaju rad u skladu sa postignutim rezultatima.

Čime se bave naši klijenti

Naši klijenti se bave:

  • Proizvodnjom hrane, nameštaja, tekstila, papirne konfekcije
  • Uvozom i prodajom robe kroz lance prodajnih centara i distribucijom robe drugim poslovnim centrima
  • Proizvodnjom u oblasti metalske industrije
  • Uslugama

Neki od klijenata koriste Manage Tools PIS za merenje efikasnosti i plaćanje rada prema  učincima. Neki koriste Manage Tools samo za  planiranje i upravljanje  efikasnošću. Neki pohađaju seminare da povećaju efikasnost rada.

Radujemo se saradnji sa vama.