O nama

 Manage d.o.o je lokalna kompanija sa razvijenim internacionalnim znanjem i stručnošću
 dokazanim kroz rezultate.

 Znanja, iskustvo, razumevanje ljudske psihologije i ponašanja zaposlenih Manage
 je uvrstio u razvoj Manage Tools PIS-a.

Sveobuhvatna podrška klijentima

 Razlikujemo se po odličnom razumevanju ciljeva naših klijenata i fokusiranosti
 na unapređenje radnih učinaka..

 Kreiramo i podržavamo realizaciju modela zarada koji podstiču zaposlene da 
 prebacuju delegirane im ciljeve. 

 Poslovno Informacioni Sistem i znanje iz oblasti planiranja i upravljanja učincima, omogućavaju preduzeću Manage da svojim klijentima pruža sveobuhvatnu podršku za  upravljanje efikasnoću i primenu sopstvenog rešenja zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu.

Jedinstveno rešenje za svaki poslovni sistem

Modeli zarada i obuke koje Manage pruža nisu univerzalne prirode, pažljivo su prilagođene konkretnim potrebama poslovne organizacije.

Kao što ne postoje dva ista poslovna sistema, tako ne postoje ni dva ista modela zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu.

Naš posao je da kriterijume postojećeg načina plaćanja rada zaposlenih i zahteve za unapređenje poslovanja integrišemo u jedinstveno rešenje korisnika.

Nakon dugogodišnjeg naučnog istraživanja i rada na velikom broju različitih projekata Manage ima znanje koje može da se primeni u svakoj delatnosti.

Olakšano plaćanje usluge

Manage u dogovoru sa klijentom deli primenu usluge na faze koje imaju jasno definisane ciljeve, rokove i rezultate.

Na ovaj način Manage podstiče efikasnost primene, a klijentima daje dodatnu prednost olakšanog plaćanja usluge.