KO SU KORISNICI MANAGE TOOLS-A?

Manage Tools koriste  direktori i  rukovodioci u preduzećima koja se bave proizvodnjom, trgovinom i uslugama.

Direktori koriste Manage Tools za upravljanje efikasnošću preduzeća.

A rukovodiocima  Manage Tools služi za: delegiranje posla, praćenje, unapređenje i ocenjivanje radnih učinaka zaposlenih.
Učinke rukovodilaca čine zbirovi učinaka zaposlenih kojima rukovode.
Koristeći Manage Tools rukovodioci u svakom trenutku mogu da provere koliko su zaradili i da podrže zaposlene da poravnaju urađeno i planirano.

Zaposlenima služe izveštaji planiranja i merenja učinaka, da bi znali šta se od njih očekuje da urade i da bi upravljali ličnim radnim učincima.
Manage obučava korisnike Manage Tools-a prema zahtevima poslova koje rade, za upravljanje efikasnošću i/ili unapređenje i ocenjivanje radnih učinaka.