Opsti pojmovi unapredjenja poslovanja

KONSALTING

Manage konsaltingom pomaže preduzećima, koja se pripremaju da uz  korišćenje Manage Toolsa mere učinke  i upravljaju efikasnoću preduzeća.

Preduzeća najčešće traže podršku za:

 • Definisanje procesa planiranja ciljeva
   
 • Planiranje ključnih pokazatelja uspešnosti (KPI)
   
 • Identifikovanje kritičnih faktora uspešnosti
   
 • Postavljanje kriterijuma za merenje radnih učinaka
   
 • Definisanje procesa upravljanja učincima na osnovu cileva
   
 • Planiranje podsticaja koji usaglašavaju rad sa ciljevima
   
 • Definisanje učinaka koje je potrebno  da zaposleni urade za osnovne zarade, kao i učinaka za varijabilne delove zarda.

   

Konsalting podršku Manage obezbeđuje kako za privatna  tako i za javna preduzeća.