KONSALTING

Manage konsaltingom pomaže preduzećima, koja se pripremaju da uz  korišćenje Manage Toolsa mere učinke  i upravljaju efikasnoću preduzeća.

Preduzeća najčešće traže podršku za:

 • Definisanje procesa planiranja ciljeva
   
 • Planiranje ključnih pokazatelja uspešnosti (KPI)
   
 • Identifikovanje kritičnih faktora uspešnosti
   
 • Postavljanje kriterijuma za merenje radnih učinaka
   
 • Definisanje procesa upravljanja učincima na osnovu cileva
   
 • Planiranje podsticaja koji usaglašavaju rad sa ciljevima
   
 • Definisanje učinaka koje zaposleni trebaju da urade za osnovne zarade, kao i učinaka koji mogu da urade za zarade za obavljeni rad

  Preduzeća  često pre nabavke softvera  angažuju konsultante da im pomognu da utvrde kriterijume za nabavku softvera. 

Konsalting podršku Manage obezbeđuje kako za privatna  tako i za javna preduzeća.