FUNKCIJE MANAGE TOOLS 

Poslovni procesi u Manage Toolsu se grupišu prema nameni u funkcionalne module:

-  upravljanje efikasnošću i

-  model zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu.

Između modula postoji uska povezanost koja daje specifične funkcionalnosti kao što su:

 • Raščlanjavanje strateških ciljeva odozgo na dole i merenje učinaka odozdo na gore-obezbeđuje upravljanje radnim učincima
 • Model organizacine strukture se prilagođava realnom načinu rada, podržava upravljanje kroz hijerarhiju i matričnu organizaciju-time omogućava da se mere radni učinci zaposlenih koji direktno, i onih koji indirektno deluju na stvaranje učinaka
   
 • Povezivanje planova poslovanja sa radnim učincima i zaradama zaposlenih, kroz celo preduzeće-obezbeđuje efektivnost rada i plaćanja rada prema učinku
   
 • Merenje učinaka po zadacima - što omogućava da se mere i obračunavaju učinci zaposlenih koji rade na više od jednog radnog mesta
   
 • Kreiranje modela zarade za obavljeni rad, prema važnosti zadataka za  preduzeće–princip važnosti zadataka se implementira u modele zarada
   
 • Ocenjivanje radnih učinaka na način razumljiv zaposlenima–daje garancije objektinog ocenjivanja, i mogućnost zaposlenima da se suoče sa urađenim poslom i zarađenim novcem
   
 • Obračun dela zarada za obavljeni rad (radne učinke) i vreme provedeno na radu-efikasno administriranje podataka
   
 • Izveštaji o radnim učincima po zaposlenom i o radnim učincima organizacionih celina, zaradama, vremenu rada (prisustvu i odsustvu zaposlenih od posla), broju zaposlenih po svim osnovama
   
 • Prenos podataka, koji nastaju u drugim softverima u Manage Tools i iz Manage Tools-a u softver za obračun poreza i doprinosa - garancija tačnosti i ekonomičnosti administriranja podacima
   
 • Automatski unos podataka sa organizacionih celina na učinke radnih zadataka zaposlenih. Raspoređivanje se vrši po unapred definisanim kriterijumima - obezbeđeno tačno administriranje učinaka
   
 • Evidencija prisustva i odsustva zaposlenih sa posla- daje mogućnost da se vrši evidencija prisustva u svim delovima organizacije (i dislociranim) bez dodatnih troškova
   
 • Kadrovska evidencija prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima 

Vrši se prenos podataka iz baze u bazu podataka koji postoje u drugim bazama, a podaci koji se ne evidentiraju u drugim softverima, unose se ručno iz originalne dokumentacije.

Manage Tools daje odlične rezultate za upravljanje učincima na udaljenim lokacijama.