Upravljanje proizvodnjom 

Beograd, 23. i 24. maja, 2019.godine  u periodu od 9 do 16h

Seminar je namenjen  direktorima i rukovodiocima proizvodnje

Teme seminara

 • Organizovanje proizvodnje

  - Organizovanje serijske proizvodnje
  - Organizovanje pojedinačne proizvodnje 
  - Smenski rad
  Način rada

  Predavanje, razmena iskustva i vežba
   
 • Planiranje proizvodnje

  - Obezbeđenje uslova za upravljanje promenama prioroteta proizvodnje
  - Obezbeđenje uslova za upravljanje rokovoma u svakoj fazi rada
  Način rada
  Predavanje, razmena iskustva i vežba

   
 • Upravljanje pomoću ciljeva obima u zadatom roku

  - Kako dostići planiranu produktivnost
   Način rada
   Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

   
 • Upravljanje pomoću ciljeva kvaliteta

  - Kako upravljati ciljevima: smanjenje škarta, smanjenje povraćaja proizvoda na doradu,
    usaglašavanje potošnje materijala u skladu sa normativima potrošnje
  - Kako upravljati zalihama
  - Kako smanjivati zastoje
   Način rada
   Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

   
 • Metode i tehnike merenja radnih učinaka

  - Kako se definišu kriterijumi za merenje učinaka
  Tehnike merenja vremena rada
  Definisanje potrebnih vremena rada za smenu
  Ukoliko se evaluacijom radnih učinaka pokaže da radnik nije dostigao planirane učinke da li mu se može za taj mesec umanjiti plata?
    Način rada
    Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

        
 •  Povezivanje učinaka i plaćanja
   
  Način rada
    Predavanje i razmena iskustva

               
 •  Korišćenje savremenih alata za podršku upravljanja pomoću ciljeva proizvodnje
   
  Način rada
   Prikazivanje načina upravljanja proizvodnjom pomoću ciljeva uz korišćenje softverskog programa

   
 • Utisci učesnika ovog seminara

  "Posebno mi se dopao deo koji se odnosi na uvođenje merenja i izračunavanje efikasnosti. Ovaj seminar može da pomogne rukovodiocima".
  Marko Milović, Rkovodilac proizovdnje, PIP d.o.o., Novi Sad


  "Jasno definisani alati kako upravljati i unaprediti proizvodnju. Kako meriti učinke i planirati proizvodnju".
  Đorđe German, Rukovodilac proizvodnje, FSH DE HEUS d.o.o., Šabac

          "Stručnost predavača, veoma detaljno objašnjenje na sva pitanja o upravljanju proizvodnjom, razmena iskustva".
          Danijela Jonić, Rukovodilac proizvodnje, VABIS d.o.o., Aleksinac

          "Ovim putem saznao sam mnoge korisne informacije, na koji način je potrebno da se ophodi prema radnicima, na koji način se razgovara sa njima
          i kako se sgledava proizvodnja iz nekog potpuno drugačijeg ugla".
          Miloš Radosavkić, Rukovodilac proizvodnje d.o.o., Bačka Palanka

Predavač je Manage konsultant sa višegodišnjim iskustvom.

Program seminara je razvijen iz dugogodišnjeg naučnog istraživanja i prakse Manage konsultanata na velikom broju primenjenih projekata.