Napredne veštine pregovaranja i upravljanja nabavkom

                             Beograd, 21 i 22. marta, 2019.godine  u periodu od 9 do 16h

 Trening je namenjen direktorima, rukovodiocima i menadžerima  nabavke                                                                    

Cilj treninga je povećanje efikasnosti sektora i smanjenje troškova nabavke

Teme treninga

 • Analiza industrije i tržišta nabavke materijala, robe i izvođača radova
  Predavanje, razmena iskustva i vežba.

   
 • Usaglašavanje kriterijuma nabavke sa naručiocima (tehničkom službom, proizvodnim sektorom, maloprodajom), sa posebnim naglaskom na definisanje kriterijuma kvaliteta                   
  Predavanje, razmena iskustva.

   
 • Planiranje nabake
  Predavanje, razmena iskustva i vežba.

   
 •  Veštine principijelnog pregovaranja
  - Kako da vodite pregovore da dobavljači donose odluke na osnovu racionalnog, a ne emocionalnog rasuđivanja
  - Kako da se fokusirate na interese i istrajete do konačnog usaglašavanja nabavke
  - Kako da prevaziđete krize u pregovoru uz očuvanje energije i kontakta
  - Pozicioniranje pregovarača, kako sa dobavljačima koji pregovorima priostupaju sa pozicije moći
  - Preuzimanje inicijative za dogovor
  .- 
  Poređenje stila pritiska i popuštanja sa principijelnim pregovaranjem
   Predavanje, razmena iskustva i trening. 
     
 • Kako identifikovati uštede troškova koji nastaju u procesu od faze pripreme nabavke do završnih pregovora
  Predavanje i razmena iskustva

   
 • Povezivanje učinaka i plaćanja u sektoru nabavke
  Predavanje, razmena iskustva i vežba

   
 • Rizici u postupku nabavke
  Predavanje i razmena iskustva.

   
 • Prepoznavanje uticaja grupa zaintersovanih strana i upravljati njihovim očekivanjima
  Predavanje i razmena iskustva.


Utisci učesnika ovog treninga

„Nova perspekriva u pogledu pripreme i sprovođenja nabavke“
Marko Milačić, Direktor nabavke, CRH Srbija d.o.o., Popovac

„Praktičan rad, izuzetan predavač, opuštena atmosfera. Razmena iskustva sa drugim učesnicima. Odlično koncipiran pomoćni materijal“
Aleksandar Bajat, Direktor nabavke, Tarkett doo, Bačka Palanka

„Otvorilo mi je jednu novu dimenziju pregovaranja i upravljanja nabavkom i pojednostavilo i približilo temu planiranja nabavki“
Nada Stijepović Čirkinagić, Menadžer sektora, MFI Alter Modus d.o.o., Podgorica

„Teme merenje učinaka i usaglašavanje kriterijuma nabavke sa naručiocima su odlično urađene“
Jelena Arbutina, Koordinator nabavke, Bayer d.o.o., Novi Beograd

„Posebno mi se dopala vježba pregovaranja sa dobavljačem na osnovu naše stvarne potrebe i konkretnih problema“
Dejan Plavšić, Strateška nabaka, Kolektor CCL d.o.o., Banja Luka

„Objašnjenja su jasna i lako primenljiva“
Jelena Dujović Tomić, Rukovodilac službe za nabavku, NIS a.d., Novi Sad