Aktuelni Seminar

Upravljanje logistikom, skladištenjem i transportom

                        Beograd, 30. i 31. avgusta, 2018.godine  u periodu od 9 do 16h

Seminar je namenjen direktorima i rukovodiocima logistike, skladištenja i transporta      
Efekti

 • Povećanje organizovanosti i smanjenje troškova logistike
 • Smanjenje fluktuacije zaposlenih                                      

Teme seminara

Logistička rešenja 

 • Osmišljavanje logističkih rešenja
 • Izvođenje i praćenje tokova robe, tokova dokumentacije i tokova informacija  
 • Kontrola

       Način rada
         Predavanje, razmena iskustva i vežba

Planiranje aktivnosti sektora logistike
      Način rada
        Predavanje, razmena iskustva i vežba

Kako se povezuju ciljevi sektora logistike i radnih mesta?

 • Kako se postavljaju  ciljevi sektora?
 • Kako se utvrđuju ključni pokazatelji uspeha procesa logistike?
 • Kako se identifikuju kritični faktori za realizaciju planova?
 • Kako se povezuju  ciljevi sektora sa  ciljevima radnih mesta

     Način rada
       Predavanje, razmena iskustva i vežba

Upravljanje ciljevima sektora logistike

     Način rada
       Predavanje, razmena iskustva i vežba

Upravljanje problemima

 •  Rešavanje problema ljudi
 • Upravljanje “promenama planova isporuke"
 •  Upravljanje rokovima u svakoj fazi rada
  Način rada
  Predavanje, razmena iskustva i vežba

Povezivanje obavljenog rada sa plaćanjem.
       Način rada
         Predavanje, razmena iskustva i vežba

Korišćenje savremenih alata za podršku upravljanja poslovanjem sektora logitike
      Način rada
        Prikazivanje načina upravljanja poslovanjem logistike  uz korišćenje poslovno informacionog sistema

Serifikat
Učesnici seminara stiču sertifikat za Upravljanje ciljevima u oblasti logistike

Utisci učesnika ovog seminara
„Način prezentacije i komunikacije su na najvišem nivou. Jasno precizno i konkretno““

Biljana Savić, Menadžer magacina gotovih proizvoda i distribucije, „CRVENKA“ Fabrika šećera A.D, Crvenka

„Interakcija, dobra raspodela vremena, kroz primere se dolazi do ideja za rešenje određenih problema, koji su do sada delovali kao da ih je teško rešiti“

Mirko MIlićević, Šef magacina, AERODROM NIKOLA TESLA  A.D., Beograda
 

„Način izlaganja i prilagođavanje predavanja problemima sa kojima se susrećemo“

Miroslav Milenković, Rukovodilac logistike, MORAVKA PRO  d.o.o., Leskovac