Napredne veštine pregovaranja i upravljanja nabavkom

                             Beograd, 19 i 20. septembra, 2019.godine  u periodu od 9 do 16h

 Trening je namenjen direktorima, rukovodiocima sektora i menadžerima  nabavke                                                                    

Cilj treninga je povećanje efikasnosti sektora i smanjenje troškova nabavke

Teme treninga

 • Analiza industrije i tržišta nabavke materijala, robe i izvođača radova
  Predavanje, razmena iskustva i vežba.

   
 • Usaglašavanje kriterijuma nabavke sa naručiocima (tehničkom službom, proizvodnim sektorom, maloprodajom), sa posebnim naglaskom na definisanje kriterijuma kvaliteta                   
  Predavanje, razmena iskustva i vežba.

   
 • Planiranje nabake
  - Utvrđivanje rizika poslovanja nabavke
  - Način rešavanja rizika u svakodnevnom radu
  - Obezbeđenje uslova za upravljanje promenama prioriteta nabavke
  Predavanje, razmena iskustva i vežba.

   
 •  Veštine principijelnog pregovaranja
  - Kako da vodite pregovore da dobavljači donose odluke na osnovu racionalnog, a ne emocionalnog rasuđivanja
  - Kako da se fokusirate na interese i istrajete do konačnog usaglašavanja nabavke
  - Kako da prevaziđete krize u pregovoru uz očuvanje energije i kontakta
  - Pozicioniranje pregovarača, kako sa dobavljačima koji pregovorima priostupaju sa pozicije moći
  - Preuzimanje inicijative za dogovor
  .- 
  Poređenje stila pritiska i popuštanja sa principijelnim pregovaranjem
   Predavanje, razmena iskustva i vežba.
     
 • Kako se identifikuju uštede troškova, koje nastaju u procesu nabavke
  Predavanje, razmena iskustva i vežba.

   
 • Povezivanje učinaka i plaćanja u sektoru nabavke
  Predavanje, razmena iskustva i vežba.

   
 • Prepoznavanje uticaja grupa zaintersovanih strana i upravljati njihovim očekivanjima
  Predavanje i razmena iskustva.


Utisci učesnika ovog treninga

„Interaktivan je način obuke, vežba sa realnimsituacijama, treniramo kao se postaviti u njima. Velika mogućnost primene u praksi“
Jelena Kostić, Menadžer nabavke, MAGNA SEATING d.o.o., Odžaci

„Otvorilo mi je jednu novu dimenziju pregovaranja i upravljanja nabavkom i pojednostavilo i približilo temu planiranja nabavki“
Nada Stijepović Čirkinagić, Menadžer sektora, MFI Alter Modus d.o.o., Podgorica

„Teme merenje učinaka i usaglašavanje kriterijuma nabavke sa naručiocima su odlično urađene“
Jelena Arbutina, Koordinator nabavke, Bayer d.o.o., Novi Beograd

„Posebno mi se dopala vježba pregovaranja sa dobavljačem na osnovu naše stvarne potrebe i konkretnih problema“
Dejan Plavšić, Strateška nabaka, Kolektor CCL d.o.o., Banja Luka

„Objašnjenja su jasna i lako primenljiva“
Jelena Dujović Tomić, Rukovodilac službe za nabavku, NIS a.d., Novi Sad